Det giver mening at gøre en forskel for andre

Som frivillig i Forældre & Sorg udfører du et vigtigt og meningsfyldt arbejde, hvor du er med til at støtte og give håb til forældre, der har mistet et barn.

Vores frivillige varetager tre vigtige roller

 • Sorggrupper
  Som sorggruppeleder faciliterer du sorggrupper, og du er med til at skabe tryghed for forældrene samt sætte rammerne for møderne.
 • Forælder-til-forælder kontaktforløb
  I et kontaktforløb har du telefonsamtaler med en forælder, som ønsker at tale med en frivillig, der har haft lignende oplevelser, som dine.
 • Værtskab
  Hver år afholder vi forskellige arrangementer, og vores frivillige er med til at repræsentere Forældre & Sorg ved f.eks. Allehelgensgudstjenesterne rundt om i landet.

Som frivillig er du altså med til at skabe et trygt rum for forældrene, hvor de kan tale om de tanker og følelser, som fylder, og du er både et spejl af genkendelse og forståelse, som udgør et håbgivende element midt deres sorg.

Det er et krav, at du selv har mistet et barn, og at du er et sted med din sorg, hvor du kan rumme andre forældre, som har mistet, og at du kan støtte dem, der hvor de er. Du skal have overskud til at spørge ind og lytte til det, der er vigtigt for de forældre, som du er i kontakt med.

De opgaver, som vores frivillige udfører, er en af grundstenene i vores organisation, og derfor skal alle vores frivillige gennemgå en grunduddannelse. Du kan læse mere om grunduddannelsen, og ikke mindst hvordan du ansøger her på siden.

Vi leder hele tiden efter nye frivillige, og hvis du er interesseret, så beder vi dig send en motiveret ansøgning, hvor du uddyber, hvorfor du ønsker at blive frivillig i Forældre & Sorg.

Din motiverede ansøgning skal som minimum indeholde følgende:

 • Navn
 • Adresse
 • Kontaktoplysninger (e-mail og telefonnummer)
 • Information omkring hvornår du har mistet (årstal samt
 • graviditetsuge/barnets alder)
 • Årsag (kort beskrivelse af hvordan/hvorfor du mistede)
 • Hvor du er med din sorg i dag
 • Din motivation for at blive frivillig i Forældre & Sorg
 • Dine kvalifikationer for arbejdet
 • Tre ting, som du mener, at du kan bidrage med som frivillig medarbejder

Vi glæder os til at modtage din ansøgning på kontakt@foraeldreogsorg.dk.

Det er en forudsætning for at blive frivillig, at du har mistet et barn. Men det er ikke en kvalifikation i sig selv. De opgaver, som vores frivillige udfører, er utrolig vigtigt, og derfor skal de være af faglig høj kvalitet. Af den grund skal alle vores frivillige medarbejdere gennemføre en obligatorisk grunduddannelse, hvor de bliver klædt ordentlig på til at varetage deres opgaver.

Grunduddannelsen består af undervisning og øvelser, og her bliver du introduceret til den nyeste sorgteori, kommunikation og mødefacilitering samt Forældre & Sorg som organisation, herunder vores tilgang til arbejdet med forældre i sorg. Grunduddannelsen løber over en weekend.

Når du har gennemført grunduddannelsen, vil du være i stand til at:

 • Påtage dig rollen som sorggruppeleder
 • Udføre forælder-til-forælder kontaktforløb
 • Være vært ved vores arrangementer.

Næste grunduddannelse er 16.-17. september 2023.

Efteruddannelse og supervision

Det er vigtigt, at vi passer godt på både vores frivillige og de forældre, som benytter sig af vores tilbud, og derfor modager vores frivillige løbende supervision med vores terapeutiske rådgivere ifm. opstart og afslutning af en opgave.

Desuden forventes det, at vores frivillige løbende deltager i efteruddannelse og faglig opkvalificering, og derfor afholder vi både frivilligaftener online og en årlig frivilligdag med fysisk fremmøde.

På den måde kan vi sikre de frivillige medarbejderes trivsel og fortsatte udvikling, og dermed kan vi også opretholde kvaliteten af de tilbud, som vores frivillige varetager. Det giver samtidig vores frivillige en mulighed for at udveksle erfaringer omkring deres arbejde med hinanden.

Har du spørgsmål?

Hvis du vil høre mere om arbejdet som frivillig, så er du altid velkommen til at kontakte os.

Telefon: 39 61 24 51
Mail: kontakt@foraeldreogsorg.dk