Den nye, udvidede sorgorlov er trådt i kraft 

Den 1. januar 2021 trådte den nye og udvidede sorgorlov i kraft. Med den har forældre mulighed for at tage 26 ugers sorgorlov, hvis de mister et barn, som er født efter 22 fulde graviditetsuger, og inden barnet er fyldt 18 år. Hvis barnet er født før 22 fulde uger, men har vist livstegn efter fødslen, så har forældre også ret til sorgorlov. Om der har været livstegn, er altid en lægefaglig vurdering.

”Der har aldrig været fagligt belæg for at skelne mellem den sorg forældre, som mister et spædbarn, og forældre, som mister større børn står med, så det er et stort skridt i den rigtige retning at forældre, der mister større børn, nu også har ret til sorgorlov”, forklarer direktør i Forældre & Sorg – Landsforeningen Spædbarnsdød, Birgitte Horsten. ”Sorgorloven er en vigtig anerkendelse og forståelse af den sorg, som forældre, der mister deres barn, har. Uanset om der er tale om et ganske lille barn, et større barn eller en teenager.”

De nye reglerDe nye regler

26 ugers sorgorlov er en mulighed men ikke en pligt

Muligheden for 26 ugers sorgorlov træder i kraft allerede dagen efter dødsfaldet, og med orloven får forældrene den ro, som de har brug for i tiden efter, at de har mistet. Men det er vigtigt, at du, som forælder, ser de 26 ugers sorgorlov som en mulighed og ikke en pligt.

Hvis du er klar til at vende helt eller delvist tilbage til dit arbejde inden for orlovsperioden, så kan det være en rigtig god ide at
gøre det, og det betyder ikke, at du sørger forkert eller for lidt. Det handler altid om at mærke efter, hvad dit behov er i stedet for at fokusere på tallet 26.

”Sorgorloven betyder, at forældrene ikke skal bekymre sig om, hvornår og hvordan de skal vende tilbage til deres arbejde. Men alle forældre er forskellige, og hvor nogle vil have behov for at gøre brug af alle 26 ugers orlov, så kan det for andre føles tungt og som meget lang tid. Derfor ser vi meget positivt på den fleksibilitet, som er indbygget i den nye lov. Det er nemlig ikke et krav, at forældre tager den fulde orlov, og det giver forældrene en mulighed for at vende gradvist tilbage til arbejdet inden for de 26 uger”, uddyber Birgitte Horsten.

En fleksibel sorgorlov

At vende tilbage til arbejdspladsen er et tilbagevende tema i de terapeutiske samtaler hos Forældre & Sorg – Landsforeningen Spædbarnsdød. Og det er ikke mærkeligt, for at gå på arbejde er en af grundpillerne i vores liv både økonomisk og socialt. Men sorg er ikke lineær, og selvom du har haft to gode dage, så er dag tre måske ikke så god, og derfor kan det give rigtig god mening med en rolig og fleksibel opstart, hvor du både har mulighed for at skalere op og ned i timetallet i løbet af de 26 uger.

”Vi taler ofte med forældrene om, hvordan de bedst kan vende tilbage til arbejdet. Lige efter de har mistet, så har de brug for ro, og det er de færreste, som er i stand til at mærke, hvordan de egentlig har det. For det kan vi ikke, når vi er i krise. Men det er også vores erfaring, at efter nogle måneder, når den værste sorg og krise har lagt sig, så har mange forældre gode oplevelser med at starte op f.eks. nogle få timer fordelt på nogle få dage om ugen”, fortæller terapeutisk rådgiver i Forældre & Sorg – Landsforeningen Spædbarnsdød, Helle Thorup Schmidt. ”En meget god tommelfingerregel er, at arbejdet skal give dig energi. Hvis det er alt for drænende at skulle deltage i et kaffemøde eller en frokost, så skal du måske se på arbejdstiden eller typen af de arbejdsopgaver, som du er vendt tilbage til. Men hvis du mærker, at det giver dig energi, og måske er et frirum i sorgen at løfte arbejdsopgaver og være omkring kollegaer, så er det positivt. Og på den måde giver den nye sorgorlov plads til en fleksibel opstart.”

Se sorgorloven som en mulighed Sorgorloven er en mulighed for op til 26 ugersorlov, men det er ikke en pligt. Kun du kan mærke, hvad der er rigtigt for dig.

Udbetaling Danmark

Det er Udbetaling Danmark, som administrerer sorgorloven, og det er en forudsætning, at du opfylder de almindelige betingelser for at få dagpenge efter barselsloven, bl.a. kravet om at have en vis tilknytning til arbejdsmarkedet. Hvorvidt du har ret til løn under orloven, afhænger af din ansættelseskontrakt.

Hvis du har konkrete spørgsmål til det eller andet, eller hvis du har brug for vejledning i, hvordan du søger om sorgorlov, så kan du kontakte Udbetaling Danmark på tlf.: 7012 8064.

 

 

Som forælder kan du læse mere om sorgorloven, rettigheder og pligter her.

Som arbejdsgiver kan du læse mere om sorgorloven, rettigheder og pligter her.

Vores website anvender cookies for at sikre dig en god oplevelse! Navigerer du videre på websitet uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du accepterer at modtage alle vores cookies.