Sorgseminar – ”Der var en forståelse på et dybere plan”

– Erfaringsudveksling og spejling på vores sorgseminar

”At møde andre som havde prøvet det samme inden for nærmest samme tidsramme, så jeg som en oplagt mulighed for spejling og for at tage noget med fra andres oplevelser. Jeg ville gerne lære noget og få andre perspektiver. Det gav en tryghed og en fornemmelse af samhørighed med andre, som har oplevet det samme”, forklarer Anders, der har deltaget i et sorgseminar.

På vores sorgseminar møder forældre andre forældre, som har mistet et barn, og de udveksler erfaringer over en weekend, der er designet til at sætte fokus på sorg og sorgbearbejdelse.

”Jeg mødte andre, der var følelsesmæssigt og mentalt samme sted”

Hvert år afholder Forældre og Sorg – Landsforeningen Sædbarnsdød sorgseminarer for forældre, der har mistet et barn. På sorgseminaret underviser vores terapeutiske rådgivere, hvor de videreformidler viden om sorg og tilbyder redskaber og modeller, der kan give støtte og hjælp i svære situationer. Samtidig kan forældrene dele egne oplevelser og høre andres fortællinger. Og netop ønsket om at kunne spejle sig var en stor motivationsfaktor for Julie, som har deltaget i et seminar.

”Jeg havde en stor søgen mod at møde andre og ikke føle mig så alene og unik med den her oplevelse. Jeg havde en forventning om at møde andre, som jeg kunne spejle mig i. Og også at min mand fik den mulighed. Så vi ikke kun skulle spejle os i hinanden.”

”Her kan man have nogle samtaler, som man ikke kan have med andre”

På sorgseminaret bliver der lagt op til, at deltagerne deler erfaringer med hinanden, og det er vigtigt, for mødet med andre og andres fortællinger har stor betydning.

”Erfaringsudveksling med andre og helt almindelig snak og omgang med andre mennesker i lignede situation kan noget helt særligt. Det er en anden relation end med de professionelle”, forklarer Julie og fortsætter. ”Det er så vildt og så voldsomt at miste et barn, og derfor er det svært for andre at forstå. Men jeg tror på, at alle mennesker har brug for fællesskaber. Og her kan man have nogle samtaler, som man ikke kan have med andre.”

Seminaret danner ramme om et fællesskab

Vores terapeutiske rådgivere skaber et rum, hvor forældrene kan dele deres tanker og erfaringer, så de kan blive inspireret af hinanden til måder at imødekomme de udfordringer, som de oplever. Det er også med til at sætte rammen for et fællesskab.

”Snakken foregik på et helt andet plan på sorgseminaret, end hvad det gør med venner og familie. Der var en forståelse på et dybere plan”, forklarer en af deltagerne og fortsætter. ”Det føltes som en fælles klub, og der var en fælles indforståethed. Det var en tryg ramme. Der var fuld ærlighed og åbenhed fra alle deltagere. Det var et fortroligt rum, hvor man kunne dele alt.”

”At det var styret af professionelle, gjorde, at det gav lidt mere mening”

På sorgseminaret er den høje faglighed i fokus, og derfor ledes det af to af vores professionelle rådgivere, som sætter rammerne for seminaret og dagenes indhold, der veksler mellem korte oplæg fra terapeuterne, styrede samtaler i plenum, samtaler i mindre grupper, tid til forældreparrene selv og socialt samvær med de øvrige deltagere. På den måde sikrer vi et relevant seminar baseret på nyeste viden om sorgbearbejdelse og af højeste kvalitet.

”Vi ved, at det har en terapeutisk effekt, at forældre møder andre forældre i sorg. Vi ved også, at det kan have en positiv indvirkning at få viden om nyeste sorgteori, fordi det giver en større forståelse for egne og andres sorgreaktioner”, uddyber Mette Kjær Nielsen, terapeutisk rådgiver hos Forældre & Sorg – Landsforeningen Spædbarnsdød, og det kan Julie nikke genkendende til.

”Det er godt, at det sker i en struktureret form, og at man får redskaber til at tale om sorgen. Den fælles referenceramme var rigtig god. Det kunne jeg tage med mig. Også når min mand og jeg taler om det nu”, fortæller Julie.

”Det var en mulighed for også at tale om det med hinanden”

Et fast tema på seminaret er sorgen som et vilkår, og hvad det gør ved forældrene som individer, som par og i deres øvrige relationer. Især lejligheden til at tale om sorgen med sin partner gør stort indtryk på mange deltagere.

”Jeg fik lov at høre min mands historie og hans oplevelser. Hvordan han fortæller det til andre. Det gav mig et indblik i, hvordan det har været for ham”, fortæller Julie, mens en anden deltager beskriver det som en chance for, at lade sin og sin partners veje mødes igen.

”Jeg fik mulighed for at dele nogle tanker om mit eget forløb, og vi fik hørt hinandens tanker. I starten er man meget fælles om sorgen, men over tid går man lidt i hver sin retning. Så jeg føler, at vores veje mødtes igen på sorgseminaret.”

Man skal tage sig tid til sorgen

I det hele taget er sorgseminaret en oplagt anledning til at afsætte tid til at være i sorgen sammen med sin partner.

”Normalt går man til seminar med kollegaer, så det var ret unikt at gøre det med sin partner og få den fælles oplevelse. Jeg havde reserveret tiden til min søn og til min kone”, forklarer en deltager. Og at sorgseminaret bliver en kærkommen lejlighed til at sætte tid af til at dyrke sorgen og prioritere den ind i en, for nogle, travl hverdag, går igen hos mange deltagere.

”I perioden lige efter vi havde mistet, var vi meget i det rum, men efter noget tid er der også andre ting i hverdagen, og så man er ikke så meget i det rum. Det blev en weekend, hvor der var tid og mulighed for at være i rummet igen”, beretter Anders.

”Fædresnak er guld værd”

Selvom der er sket en stor, positiv udvikling i hvor mange fædre, som kontakter Forældre & Sorg – Landsforeningen Spædbarnsdød med henblik på terapeutisk rådgivning, så er der stadig en overvægt at mødre, som benytter sig af vores tilbud. På sorgseminaret får fædrene en chance for at mødes og erfaringsudveksle med andre fædre.

”Jeg søgte nogle kønsopdelte samtaler, som vi også havde”, afslører en far og fortsætter. ”Min oplevelse var, at fædrene havde følt sig meget overladt til sig selv, så der var et fællesskab omkring det at være dem, som stod lidt på sidelinjen. Der var et kæmpe behov blandt fædrene.”

”Jeg vil virkelig anbefale det”

Sorgseminaret er et fagligt kvalificeret tilbud, der lader forældrene dykke ned i sorgen og være sammen med andre i sorg, og de får samtidig redskaber, som de kan anvende i deres hverdag.

”Jeg vil virkelig anbefale det. At sætte tid af på den måde og være i et emne der er så svært. Det giver rigtig god mening. Især i den styrede form hvor der er faste rammer”, fortæller Julie og uddyber. ”Det var vildt hårdt, og vi var virkelig trætte. Men jeg fik virkelig meget ud af at høre andres historier. At kunne spejle mig i andre, og have samtaler som ikke er så farlige. For min oplevelse har været, at mange, som ikke har mistet, opfatter det som et farligt emne. Men for mig er det ikke farligt.”

Om sorgseminaret

Sorgseminaret afholdes 4 gange årligt, og du kan læse mere samt finde tid og sted for næste seminar her.

Vores website anvender cookies for at sikre dig en god oplevelse! Navigerer du videre på websitet uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du accepterer at modtage alle vores cookies.