Når du lige har mistet dit barn

Det er en enorm sorg at miste sit barn, eller at vide at du snart skal miste ham/hende. Det er en tid med mange følelser og tanker, og selvom det kan virke uoverskueligt midt i sorgen, så er der nogle ting, som du skal tage stilling til. Det kan både være ting af praktisk karakter og med emotionel betydning.

Her på siden finder du informationer om dine muligheder og en oversigt over de ting, som du skal tage stilling til allerede i de første dage efter, at du har mistet dit barn. I bogen ”Når du har mistet dit barn” kan du læse mere om det, som du kan have brug for at vide, når du mister dit barn både her-og-nu og i tiden efter.

Terapeutiske samtaler

Når du har mistet et barn, eller står over for at miste han/hende, så bliver din verden vendt på hovedet. I de terapeutiske samtaler får du støtte til det, som er svært. Vores ansatte er uddannede psykoterapeuter med særlig viden om den sorg, som følger med at miste sit barn, og her kan du tale om de tanker og følelser, der fylder, og få støtte og vejledning til, hvordan du finder fodfæste i hverdagen igen.

Det er op til dig, om samtalerne skal foregå telefonisk eller online, og et samtaleforløb kan være alt fra en enkelt til flere samtaler.


 

Gratis bog: Når du lige har mistet dit barn

Denne bog er til dig, der har mistet dit barn, eller ved, at du skal miste ham/hende. For når forældre mister et barn, så oplever de fleste at stå et uvant sted med mange spørgsmål af praktisk karakter og mange uvante følelser.

Bogen er tænkt som en guide, der skal hjælpe dig med at få overblik over regler og muligheder, men den er også et indblik i sorgens kompleksitet, der forhåbentlig kan give dig ro omkring de følelser, tanker og reaktioner, som du mærker.

Du kan downloade bogen her.

Hvad er sorg?

Alle mennesker er unikke, og sorgen over at miste et barn kommer til udtryk på forskellige måder. Sorgen kan være svær at forstå, og det kan være en hjælp for dig at få et sprog for din sorg og en forståelse for de følelser, som kan virke uhåndgribelige.

Du kan læse mere om sorg og sorgreaktioner her.

Hvis du skal træffe et valg

Som forælder kan du komme i den situation, at du skal træffe et valg, der afslutter dit barns liv. Måske skal en behandling stoppes, en respirator slukkes eller en graviditet afbrydes. Det kan føles som en nærmest umenneskelig svær situation at være i, og der skal tages mange vigtige beslutninger på kort tid.

Følelserne kan være meget komplekse, og mange forældre kan føle skyld, selvom valget var for barnets og familiens bedste. Her er det vigtigt, at du husker, at sorg er sorg - uanset hvordan du mister dit barn.

Nogle forældre føler også, at de ikke har ret til at sørge, hvis de har truffet et valg om at afbryde en graviditet, og det er helt naturligt at tænke, at det gør ekstra ondt at knytte sig til barnet. Omvendt kan det være svært at sige farvel til dit barn, hvis du ikke gav dig selv lov til at lære det at kende, og det er derfor, at jordemødrene foreslår, at du ser dit barn.

Du er altid velkommen til at kontakte en af vores psykoterapeuter både før og efter, at du har truffet den svære beslutning.

Mulighed for tid med dit barn inden begravelse/bisættelse

Inden dit barn bliver begravet/bisat, så ligger det i et lighus enten på hospitalet eller ved bedemanden. Der er i udgangspunktet ingen regler for, hvor ofte du kan besøge dit barn. Der er heller ingen regler for, hvor lang tid du kan tilbringe med dit barn, men fordi der kan ske forandringer med kroppen, når det ikke er i kølerummet, så er besøg af begrænset varighed mest hensigtsmæssig.

Uanset barnets alder, så har du også mulighed for at få dit barn med hjem for en stund. Nogle hospitaler tilbyder kølelifte til forældre, som mister spædbørn. Køleliften giver dig mulighed for at tage dit barn med hjem i nogle timer eller dage. Har du mistet et større barn, kan du også gøre en del for at holde dit barn køligt, hvis du vælger at tage ham/hende med hjem. Spørg hospitalspersonalet, de kan guide dig.

Der er ingen regler for, hvordan dit barn skal transporteres, så længe det foregår sømmeligt.

Fysiske minder, dit barns ting og omgangskredsen

Ud over regler og lovgivning, som du skal forholde dig til, når du har mistet dit barn (se eventuelt Regler og muligheder), så er der også nogle overvejelser, du som forælder bør gøre dig:

  • Er der nogen pårørende, der skal have mulighed for at se dit barn og sige farvel?
  • Ønsker du at få lavet nogle fysiske minder, eksempelvis barnets hånd- og/eller fodaftryk eller at få taget billeder?
  • Hvordan skal venner og familie informeres om dødsfaldet, og hvem skal inviteres til begravelse/bisættelse?
  • Hvad skal der ske med dit barns ting?
  • Er der pårørende, der skal have nogle minder fra dit barn?

Regler og muligheder

Når du netop har mistet dit barn, så er der forskellige muligheder og regler, som du skal forholde dig til. Det kan virke overvældende, og derfor har vi lavet et overblik over de vigtigste regler og muligheder, som du bør kende til. Du kan læse mere om navngivning/dåb, begravelse/bisættelse og sorgorlov/sygemelding, samt hvad du skal være opmærksom på, hvis du har mistet et større barn.

Samtaler med sundhedspersonale

Det kan være svært at huske, hvad der egentlig skete, og hvad der præcist blev sagt i tiden lige efter du mistede dit barn. Derfor kan det være en god idé at tale forløbet igennem med læger, sygeplejersker eller andet fagpersonale, som var til stede. Mange hospitaler tilbyder en opfølgende samtale nogle uger efter, og her kan du få genfortalt, hvad der skete, hvorfor og hvordan.

Det er helt naturligt, hvis du har svært ved at koncentrere dig og svært ved at huske, hvad du får fortalt. Du (og din partner) bør derfor overveje, om det vil være rart at have noget familie eller en ven med til samtalen. En pårørende kan både være en støtte, men han/hun kan også være et ekstra sæt ører og personen kan måske endda skrive ned, hvad der bliver sagt.

Som forælder har du ret til at få udleveret en kopi af dit barns journal. Journalen kan være svær at forstå, hvis du ikke har en lægefaglig baggrund, men du kan bede en fagperson ”oversætte” journalen for dig. f.eks. i forbindelse med den opfølgende samtale.

Din praktiserende læge

Din praktiserende læge er den medicinske fagperson, som kender dig og din familie bedst, og for mange forældre kan det være relevant at tale med ham/hende om, hvordan de har det og hvad de kan have brug for.

Det er din praktiserende læge, som kan vurdere, om du har brug for at blive henvist til andre fagpersoner, f.eks. en psykolog, og det er også ham/hende, som kan sygemelde dig, hvis det er nødvendigt.
 

Bliv medlem af Forældre & Sorg

Forældre & Sorg er en medlemsorganisation, og som medlem er du er med til at gøre en forskel for de forældre, som oplever at miste deres barn. Vi har to typer medlemskab, der giver dig forskellige fordele.