Fagpersoner – Forældre & Sorg – Landsforeningen Spædbarnsdød

Fagpersoner

 

Forældre & Sorg – Landsforeningen Spædbarnsdød tilbyder undervisning indenfor sorg og kommunikation funderet i nyeste forskning og viden på området. Det sikrer at fagprofessionelle over hele landet altid har mulighed for at blive undervist af os og få den nyeste viden om sorg og reaktioner i forbindelse med spædbarnsdød.

Og det sikrer, at alle de forældre, der mister, bliver tilbudt at blive henvist til os, og at de får vores materiale udleveret.

Ønsker du at henvise et forældrepar/forælder så send en mail på forening@spaedbarnsdoed.dk eller ring på 3961 2451

Henvisning af forældre
Et flertal af de forældre, som vores terapeutiske rådgivere i Forældre & Sorg – Landsforeningen Spædbarnsdød taler med, er henvist fra landets fødesteder, og der tages kontakt hurtigst muligt efter at henvisningen er modtaget, oftest indenfor få dage. Generelt er forældrene taknemmelige over ikke selv at skulle tage initiativet.

Husk at få forældrenes samtykke inden I henviser dem.

Viden og støtte til fagpersoner

Forældre & Sorg – Landsforeningen Spædbarnsdød tilbyder rådgivning og undervisning målrettet fagpersoner med fokus på sorg og kommunikation.
Er du som fagperson i kontakt med forældre, der har mistet i graviditeten, ved fødslen eller i tiden efter, og ønsker du en større viden og/eller sparring på området, er vores tilbud måske noget for dig eller din afdeling.
Målet med tilbuddene er at sikre, at forældre alle steder møder fagligt kvalificeret personale, der er opdateret med den nyeste viden inden for forskning og metode i relation til sorg, krise og barnedød.
Forældre & Sorg – Landsforeningen Spædbarnsdød underviser bl.a. på efteruddannelser for jordemødre, sygeplejersker, læger og andet fagpersonale på landets hospitaler, jordemoderskoler mm.
Når vi tilrettelægger undervisningen, tager vi altid udgangspunkt i jeres ønsker og behov. De skitserede tilbud kan således ændres og vinkles i forhold til de problemstillinger, I har brug for viden om.


Fagligt oplæg om sorg og krise (ca. 2 timer)


Med udgangspunkt i nyeste viden og vores erfaringer fra kontakten med forældre vil vi give jer et overblik over sorg, sorgreaktioner samt hvordan forældre, der mister et spædbarn, typisk oplever det, og hvordan I bedst kan støtte dem.
Der bliver lagt vægt på at skabe plads til jeres erfaringer, spørgsmål og diskussion af jeres konkrete forudsætninger og problemer i forbindelse med at skulle yde omsorg overfor forældre, der har mistet.
Pris: 3495 kr. (plus transportomkostninger)


Sorg og kommunikation i et eksistentielt perspektiv (ca. 3 timer)


Målrettet fagligt oplæg samt workshop med vægt på, ud fra nyeste viden om sorg, at give en eksistentiel forståelse af sorg, kommunikation og det at miste.
Med udgangspunkt i en eksistentiel forståelse af sorg og det at miste, vil vi give jer et overblik over, hvordan forældre, der mister et spædbarn, typisk oplever det, hvordan man kan tale om sorg, og hvordan I bedst kan støtte dem.
Der bliver lagt vægt på at skabe plads til jeres erfaringer, spørgsmål og diskussion af jeres konkrete forudsætninger og problemer i forbindelse med at skulle yde omsorg overfor forældre, der har mistet.
Pris: 4495 kr (plus transportomkostninger)


Temadag: Den gode omsorg (6 timer)

Temadagen giver en grundig forståelse af, hvad forældre, der har mistet kan have behov for i mødet med fagpersoner.
Den nyeste forskning bliver præsenteret, og vi fortæller om vores erfaringer og faglige overvejelser.
Med udgangspunkt i jeres praksis-eksempler arbejdes der med, hvordan procedurerne er, hvordan man kan håndtere kommunikationen med forældre, og hvordan man kan forstå mennesker i sorg og krise.
Pris: 6995 kr (plus transportomkostninger)


 

Rådgivning til fagpersoner

Som fagperson er vores rådgivning også et tilbud til dig.
Telefonen er åben dagligt fra kl 9-14 på 3961 2451, og du kan altid skrive en mail på forening@spaedbarnsdoed.dk.

Det kan som fagperson være relevant at tage kontakt til rådgivningen:

  • Hvis du har et konkret spørgsmål vedrørende rettigheder, normal praksis eller lignende.
  • Hvis du har brug for faglig sparring, som f.eks. hvis der er er noget i mødet med forældrene, som du finder svært eller har brug for et nyt perspektiv på.
  • Hvis du bliver personligt berørt af en historie og har brug for at vende det med nogen.
  • Hvis du gerne vil opdateres på den nyeste viden inden for sorg.

Bogen: ” Når I har mistet “

Vi har udviklet bogen: ” Når I har mistet “, som bl.a. fødestederne udleverer til forældre. I bogen findes også information, som kan være gavnligt for dig som omsorgsperson, selvom den primært er skrevet til forældrene.

Guidelines

Forældre & Sorg – Landsforeningen Spædbarnsdød udarbejder løbende vejledninger til fagpersoner, der er i kontakt med forældre, som har mistet deres børn, og disse kan bruges som supplement til de guidelines og procedurer, der findes på de enkelte fødesteder – find her en kort oversigt og en længere version.

Sådan kontakter du os


Ring på: 39 61 24 51 eller Skriv en mail: forening@spaedbarnsdoed.dk

Telefonerne er åbne på hverdage mellem kl. 9.00 - 14.00 og mails besvares alle hverdage.

Landsforeningen Spædbarnsdød er for alle, der mister et lille barn
– på et hvilket som helst tidspunkt i graviditeten, under fødslen eller i barnets første leveår.

    Jeg har lige mistet