For fagpersoner

Vi tilbyder undervisning i sorg, sorgreaktioner og kommunikation til fagpersoner, der har kontakt til forældre, som mister deres barn. Vi tilbyder også ekspertrådgivning til dig, som er fagperson.

Du kan ringe til os på 39 61 24 51 alle hverdage fra kl. 9 til 11 på nær tirsdag, hvor vi besvarer telefonen fra kl. 13 til 15, eller du kan sende en mail til kontakt@foraeldreogsorg.dk.

Kontakt os

Undervisning af fagpersoner

Målet med undervisningen er at sikre, at forældrene møder fagligt kvalificeret personale, der er opdateret på den nyeste viden inden for forskning og metode i relation til sorg og krise.

Vi underviser bl.a. på uddannelser og efteruddannelser til jordemødre, sygeplejersker, læger og andet fagpersonale på landets hospitaler samt i kommunalt regi, eksempelvis i daginstitutioner.

Vores undervisning tager udgangspunkt i jeres behov, og de skitserede tilbud kan således ændres og vinkles i forhold til de problemstillinger, som I ønsker viden om.

I kan eksempelvis bruge vores undervisning til at

  • få svar på konkrete spørgsmål om rettigheder, normal praksis og lignende.
  • få faglig sparring, f.eks. hvis der er er noget i mødet med forældrene, som du finder svært eller har brug for et nyt perspektiv på.
  • få information om den nyeste viden om sorg og sorgreaktioner.
Læs mere om undervisning og temadage

Næste gang jeg har en døende patient, vil jeg “Føle mig meget bedre rustet” 

Ordene kommer fra en deltager ved Rigshospitalets temadag om ‘Livets afslutning på et hospital’ for Afdeling for Børn og Unge med Kræft og Blodsygdomme. Udtalelsen omhandler Forældre & Sorgs undervisning, og kommer i forbindelse med evaluering af temadagen. 

Læs artikel fra undervisningsdagen
Undervisning

Sorg og krise

Undervisningen tager udgangspunkt i nyeste viden om sorg og erfaringer fra vores forældrekontakt. I får kendskab til sorg og sorgreaktioner samt indsigt i, hvordan forældrene typisk oplever det at miste deres barn, og hvordan I bedst kan støtte dem.

I undervisningen er der plads til at dele jeres erfaringer og spørgsmål og til at diskutere jeres konkrete forudsætninger og udfordringer, når I skal yde omsorg over for forældre, der har mistet.

Hvis du ønsker at booke os til at undervise, eller hvis du har spørgsmål til indholdet, så kan du kontakte os via kontakt@foraeldreogsorg.dk.

Temadag

Den gode omsorg

Temadagen giver jer en grundig forståelse for, hvad forældre, der har mistet, kan have behov for i mødet med fagpersoner. I bliver præsenteret for den nyeste forskning og viden om sorg, og vi fortæller om vores erfaringer og faglige overvejelser.

På temadagen får I en forståelse for forældre i sorg og krise, og vi arbejder konkret med jeres procedurer, og med hvordan I kan håndtere kommunikationen med forældrene.

Hvis du ønsker at booke os til en temadag, eller hvis du har spørgsmål til indholdet, så kan du kontakte os via kontakt@foraeldreogsorg.dk.

Henvisning til Forældre & Sorg

Som fagperson kan du henvise alle forældre, som mister deres barn, til os. Husk altid at få forældrenes samtykke.

Det er vigtigt, at forældrene oplever at blive grebet af fagpersoner, og at de ikke selv skal tage initiativ til at kontakte os. Når vi modtager en henvisning, så tager vi kontakt til forældrene inden for to hverdage, så de ikke selv skal bruge kræfter på at finde frem til specialiseret og kvalificeret hjælp i den svære tid.

Henvis til Forældre & Sorg