Familie & venner – Forældre & Sorg

Familie & venner

Du læser formentlig her, fordi du kender en, der har mistet et barn. Forældre & Sorg er her for forældrene, og vi er her for deres pårørende. Både fordi nogle nære pårørende selv er meget berørte af situationen, og kan have brug for vores gratis terapeutiske samtaler, og også fordi vi ved, at de mennesker, som er tæt på forældrene, kan gøre en kæmpe forskel for, hvordan forældrene kommer igennem den sværeste tid og på sigt skaber et godt liv med sorgen som et vilkår.

Som pårørende til et menneske i dyb sorg er det måske svært for dig at vide, hvad du kan sige og gøre for at støtte forældre bedst muligt. Der findes ingen rigtig måde at være en støtte på, men det kan være en hjælp for dig at få konkret viden om sorg, og blive klogere på hvad sorg er og hvordan den påvirker mennesker - Og nogle gode råd til, hvordan du kan være der for forældrene.


Om sorg

Forældre i sorg står midt i den måske sværeste tid i deres liv, og som pårørende er din støtte enorm vigtig. Din tilstedeværelse og hjælp har stor betydning for, hvordan forældrene klarer sig – både i tiden umiddelbart efter de har mistet og i årene efter.

Når forældre mister deres barn, forandres deres liv pludseligt. Sorg er individuel, og den enkeltes oplevelse og måde at udtrykke sorgen på er altid unik. Det, der føles rigtigt for den ene, er ikke nødvendigvis det rigtige for den anden. Hvor nogle forældre har brug for at tale om deres tanker og følelser, har andre mere brug for at kaste sig over forskellige gøremål.

Både de fysiske og psykiske reaktioner kommer forskelligt til udtryk, og sorg er meget andet end tristhed og tårer. Sorg kan vise sig ved:

  • Chok, smerte, uvirkelighedsfølelse
  • Tristhed, meningsløshed og tomhedsfølelse
  • Skyldfølelse, vrede og ”hvad nu hvis”-tanker
  • Længsel
  • Problemer med søvn, koncentration og hukommelse
  • Fokus på mening, kontrol og tryghed.

Forældre i sorg

Ofte fylder sorgen mest lige efter, at forældrene har mistet deres barn, og den vil som regel aftage i intensitet over tid. Det sker gradvist, og selv når forældrene har fået sorgen lidt på afstand, så er det helt normalt, at forældrene kan have en god dag for så at være tynget af sorg den næste. Skiftene kan også ske meget pludseligt, og du kan opleve, at forælderen fra det ene øjeblik til det andet mærker sorgen meget stærkt.

Selvom sorgen ofte fylder mindre over tid, bliver barnet aldrig glemt. I forbindelse med mærkedage og højtider kan sorgen helt naturligt fylde mere, og her har nogle forældre behov for at være sammen andre og at tale om barnet, mens andre gerne vil være alene.

Husk, at tiden ikke ændrer ved forældrenes følelse af at være forældre, og derfor kan det være rart for dem at opleve, at du spørger ind til dem og deres barn. Selv hvis der er gået mange år.

Pjece: Vis, at du ved det

At miste et barn er nok den største sorg, vi som mennesker kan opleve, og det kan være svært at vide, hvad du kan sige og gøre for at støtte forældre, som har mistet.

Derfor har vi skrevet denne pjece. For forældre i sorg står midt i den måske sværeste tid i deres liv, og som pårørende er din støtte enorm vigtig. Din tilstedeværelse og hjælp har stor betydning for, hvordan forældrene klarer sig – både i tiden umiddelbart efter de har mistet, og i årene der følger.

Vis, at du ved det – når du kender en, der har mistet sit barn

Hvad kan du gøre?

Sorgen er et vilkår i forældrenes liv og ikke et problem, der kan løses. Du kan ikke tage sorgen fra forældrene, men du kan tilbyde dem støtte og hjælp i en svær tid. Husk, at du ikke kan gøre noget forkert, så længe dine handlinger og ord kommer fra et ønske om at drage omsorg for forældrene.

Den største støtte kommer ofte fra de pårørende, som tør stå ved siden af forældrene i sorgen og ”bare være”. Du skal ikke have fokus på at gøre en forskel for forældrene eller gøre dem glade, for du kan ikke stille noget op over for døden. Derfor er den største omsorg, som du kan give, at anerkende situationen og rumme forældrene i deres sorg.

Når forældres pårørende også er i sorg

Hvis du er nær pårørende til forældrene, så kan situationen være rigtig svær for dig, og derfor kan det også være godt, at du forholder dig til din egen sorg, og at du finder ud af, hvad du selv har brug for. Det er okay at vise forældrene, at du er berørt af situationen, men lad forældrene være i fokus, når du taler med dem.

Hvis du er bedsteforælder, så oplever du måske en dobbeltsorg. For midt i sorgen over at have mistet dit barnebarn, så mærker du måske også sorgen over og magtesløsheden ved ikke at kunne hjælpe og beskytte din søn/datter mod sorgens smerte.

Både som bedsteforælder eller som anden nær pårørende kan du have brug for støtte i sorgen, og du er altid velkommen til at kontakte en af vores psykoterapeuter, hvis du har behov for at tale om de ting, som fylder hos dig.

Modtag vores støttepakke som tak for din donation

Ønsker du at gøre noget konkret for forældre i sorg, så de ikke står alene, når de mister deres barn?
Med din donation støtter du direkte vores tilbud om gratis terapeutiske samtaler, og du er med til at sikre, at alle forældre får adgang til hurtig og specialiseret hjælp. Helt gratis.

Som tak for din donation sender vi dig vores støttepakke, som indeholder vores bedste råd til, hvordan du som pårørende kan støtte og hjælpe forældre i sorg.

Det gør vi, fordi vi ved, at pårørende kan gøre en kæmpe forskel for de forældre, som står i den største sorg, og det er vores erfaring, at mange pårørende synes, at det er svært at vide, hvad de kan sige og gøre for at hjælpe.