Når du har mistet dit barn

At miste sit barn er en livsomvæltning. Din hverdag er forandret for altid, og sorgen er et vilkår, som du skal leve med resten af livet. Det kan være svært for dine omgivelser at forstå din nye situation, og derfor kan det være rart for dig at vide, at du ikke er alene.

I Forældre & Sorg kan du få støtte til de svære følelser og tanker, som fylder. For som forælder til et barn der ikke længere lever, så vil du opleve, at sorgen både kan påvirke dig psykisk og fysisk, og at den samtidig også har indvirkning på dit familieliv og din relation til andre.

Her på siden finder du også informationer om dine muligheder og en oversigt over de ting, som du skal tage stilling til allerede i de første dage efter, at du har mistet dit barn. I bogen ”Når du har mistet dit barn” kan du læse mere om det, som du kan have brug for at vide, når du mister dit barn både her-og-nu og i tiden efter.

Terapeutiske tilbud til dig

I Forældre & Sorg har vi en række terapeutiske tilbud til dig, som har mistet dit barn. Du kan læse mere om tilbuddene her på siden.
I en samtale med en af vores psykoterapeuter finder I sammen det eller de tilbud, der er bedst for dig.

Alle vores tilbud er funderet i høj faglighed, evidensbaseret viden og seneste forskning på området. 

Vi tilbyder også undervisning i sorg, sorgreaktioner og kommunikation til fagpersoner, der har kontakt til forældre, som mister deres barn.

Gratis terapeutiske samtaler

Når du har mistet et barn, eller ved, at du skal miste ham/hende, så bliver din verden vendt på hovedet, og måske oplever du nye og uvante tanker og følelser. I de terapeutiske samtaler får du støtte til det, som er svært, når du har mistet dit barn. Vores ansatte er uddannede psykoterapeuter med særlig viden om den sorg, som følger med at miste sit barn, og her kan du tale om de tanker og følelser, der fylder, og få støtte og vejledning til, hvordan du finder fodfæste i hverdagen igen.

Book en gratis samtale

Gratis bog: Når du lige har mistet dit barn

Denne bog er til dig, der har mistet dit barn, eller ved, at du skal miste ham/hende. For når forældre mister et barn, så oplever de fleste at stå et uvant sted med mange spørgsmål af praktisk karakter og mange uvante følelser.

Bogen er tænkt som en guide, der skal hjælpe dig med at få overblik over regler og muligheder, men den er også et indblik i sorgens kompleksitet, der forhåbentlig kan give dig ro omkring de følelser, tanker og reaktioner, som du mærker.

Download e-bogen her

Sorggrupper

Det kan være ensomt at miste sit barn. Men du er ikke den eneste, og mødet med andre forældre, som har mistet, kan være med til at lette ensomhedsfølelsen.

I en sorggruppe mødes du med andre forældre, som har mistet et barn, og sammen kan I dele erfaringer og udveksle tanker omkring de ting, der fylder. En sorggruppe er både for dig, som er eneforælder, og for jer som er et par. Du er også meget velkommen, selvom din partner ikke ønsker at deltage.

Læs mere om sorggrupper

Forælder-til-forælder kontaktforløb

For nogle forældre kan det være rart at tale med en anden forælder, der har haft tilsvarende oplevelser, eller som har mistet under lignende omstændigheder. I vores tilbud om forælder-til-forælder kontaktforløb taler du med en af vores uddannede frivillige medarbejdere. Vores frivillige medarbejdere har selv mistet et barn, og vi vil forsøge at sætte dig sammen med en frivillig, som kan spejle dine oplevelser eller omstændigheder.

Forælder-til-forælder kontaktforløb foregår over telefonen og kan være én eller flere samtaler.

Tilmeld dig et kontaktforløb

Sorgseminar

To af vores psykoterapeuter leder seminaret, og de vil hjælpe dig til bedre at forstå din og din partners sorg. Seminaret hjælper dig til at få et sprog omkring sorgen og en forståelse for det uhåndgribelige.

Det er samtidig en weekend, hvor du får mulighed for at udveksle erfaringer med andre forældre. Seminaret veksler mellem korte oplæg fra psykoterapeuterne, styrede samtaler i plenum, samtaler i mindre grupper, tid til forældreparrene selv og socialt samvær med de øvrige deltagere.

Læs mere om sorgseminar

Lukket gruppe på Facebook

Når du har mistet dit barn, så kan fællesskaber være en stor støtte i sorgen.

Vores lukkede gruppe på Facebook er kun for forældre, som har mistet deres barn, og her kan du blive del af et fællesskab, hvor du trygt kan dele dine tanker eller stille spørgsmål til ligesindede. Det er naturligvis ikke et krav, at du tager aktiv del i de opslag, som bliver lagt op.

Gruppen hedder ’Forældre & Sorg’, og optagelse forudsætter ikke medlemskab.

Se på Facebook

Parforholdet

Når du mister et barn, er du i en livskrise, og mange forældre oplever, at det også er en prøve for parforholdet. Ingen reagerer ens på sorg, og det gælder også for to mennesker i et forhold. Måske er jeres umiddelbare reaktionsmønstre de samme, og I kan støtte hinanden i sorgen, men nogle gange ændrer det sig over tid. I andre forhold reagerer forældrene meget forskelligt helt fra starten. Derfor er det naturligt, hvis du føler dig meget alene med dine følelser.

Flere forældrepar har glæde af vores tilbud om terapeutiske samtaler. Det kan også hjælpe at møde andre forældre, som har mistet, og her anbefaler vi, at I bliver del af en sorggruppe eller deltager i vores sorgseminar.

Eneforælder

Det kan føles meget ensomt at miste sit barn, og som eneforælder er du samtidig ene om at mærke forældresorgen. Derfor kan det være en god idé at række ud til nogle af dine tætte pårørende, og bruge dem, hvor det giver mening for dig. Alle mennesker reagerer forskelligt på sorg, men de fleste synes, at det er rart at inddrage sine nærmeste, hvor det giver mening – Både som lyttende ører og/eller til hverdagens praktiske gøremål.

Vores psykoterapeuter står også klar til at tale om de tanker og følelser, som fylder, og i vores sorggrupper og til vores sorgseminar kan du møde andre forældre i sorg.

Søskende

Det påvirker børn at miste en søster eller en bror. Og det påvirker også børn at opleve, at deres forældre er i krise. Alle børn er forskellige, og reaktionerne afhænger af barnets alder. Det en naturligt, hvis du har behov for at skærme dine øvrige børn mod sorgen, men hvis dit barn har en alder, hvor det forstår, at det har mistet en søskende, så er det vigtigt, at I taler om, hvad der er sket. Børn forstår tit mere, end vi tror, og fantasien er ofte værre end virkeligheden. Derfor kan det være en god idé at gøre situationen konkret, f.eks. ved at de deltager i begravelsen eller ser deres afdøde søster/bror.

Det kan også være en god idé at inddrage andre voksne, som er tæt på dit barn så som pædagoger eller lærere, så I er flere om at støtte barnet.

Hvad er sorg?

Det kan være svært at forstå sorg, og hvordan den påvirker dig. Derfor kan det være en hjælp for dig at få viden omkring sorg, og de følelser der følger med i den første, svære tid.

Læs mere om sorg og reaktioner

Mange forældre finder også støtte i andres fortællinger, og i at høre hvad andre gjorde dengang de mistede. Der findes i dag mange beretninger både i form af bøger, blogs, podcast og film.

Forslag til litteratur, film, dokumentarer, podcasts og musik

Vores egen podcast ”Forældre & Sorg – Om at miste sit barn” er en blanding af forældreberetninger, fortællinger fra pårørende og samtaler med personer, som arbejder professionelt med sorg.

Podcast 'Om at miste sit barn'

Hvis du skal træffe et valg

Som forælder kan du komme i den situation, at du skal træffe et valg, der afslutter dit barns liv. Måske skal en behandling stoppes, en respirator slukkes eller en graviditet afbrydes. Det kan føles som en nærmest umenneskelig svær situation at være i, og der skal tages mange vigtige beslutninger på kort tid.

Følelserne kan være meget komplekse, og mange forældre kan føle skyld, selvom valget var for barnets og familiens bedste. Her er det vigtigt, at du husker, at sorg er sorg – uanset hvordan du mister dit barn.

Nogle forældre føler også, at de ikke har ret til at sørge, hvis de har truffet et valg om at afbryde en graviditet, og det er helt naturligt at tænke, at det gør ekstra ondt at knytte sig til barnet. Omvendt kan det være svært at sige farvel til dit barn, hvis du ikke gav dig selv lov til at lære det at kende, og det er derfor, at jordemødrene foreslår, at du ser dit barn.

Du er altid velkommen til at kontakte en af vores psykoterapeuter både før og efter, at du har truffet den svære beslutning.

Mulighed for tid med dit barn inden begravelse/bisættelse

Inden dit barn bliver begravet/bisat, så ligger det i et lighus enten på hospitalet eller ved bedemanden. Der er i udgangspunktet ingen regler for, hvor ofte du kan besøge dit barn. Der er heller ingen regler for, hvor lang tid du kan tilbringe med dit barn, men fordi der kan ske forandringer med kroppen, når det ikke er i kølerummet, så er besøg af begrænset varighed mest hensigtsmæssig.

Uanset barnets alder, så har du også mulighed for at få dit barn med hjem for en stund. Nogle hospitaler tilbyder kølelifte til forældre, som mister spædbørn. Køleliften giver dig mulighed for at tage dit barn med hjem i nogle timer eller dage. Har du mistet et større barn, kan du også gøre en del for at holde dit barn køligt, hvis du vælger at tage ham/hende med hjem. Spørg hospitalspersonalet, de kan guide dig.

Der er ingen regler for, hvordan dit barn skal transporteres, så længe det foregår sømmeligt.

Fysiske minder, dit barns ting og omgangskredsen

Ud over regler og lovgivning, som du skal forholde dig til, når du har mistet dit barn (se eventuelt Regler og muligheder), så er der også nogle overvejelser, du som forælder bør gøre dig:

  • Er der nogen pårørende, der skal have mulighed for at se dit barn og sige farvel?
  • Ønsker du at få lavet nogle fysiske minder, eksempelvis barnets hånd- og/eller fodaftryk eller at få taget billeder?
  • Hvordan skal venner og familie informeres om dødsfaldet, og hvem skal inviteres til begravelse/bisættelse?
  • Hvad skal der ske med dit barns ting?
  • Er der pårørende, der skal have nogle minder fra dit barn?

Tal med dit barn om døden

Hvis dit barn er terminal, og er i en alder, hvor han/hun forstår, hvad der skal ske, så kan det være en god idé at tale med dit barn om døden. Det kan være rart for dit barn at få mulighed for at tale om sine tanker om døden og om, hvad han/hun tror, at der sker, når man dør. Det er en samtale, som er relevant, uanset om du har et religiøst tilhørsforhold eller ej, og mange forældre er efterfølgende glade for, at de turde tage den samtale med deres barn.

Det kan også være en god idé at inddrage dit barn i samtalen om, hvad der skal ske i tiden umiddelbart efter døden, hvis barnet er en alder, hvor det kan have en holdning til det. Måske har dit barn sine egne ønsker til begravelse/bisættelse, måske er der en bestemt ejendel af særlig betydning, som han/hun gerne vil give til en bestemt person eller noget helt tredje.

Som forælder kan det også være en god idé at klargøre dele af processen inden døden indtræffer. Det kan give en ro hos forældre at vide præcist, hvem der gør hvad, og hvilke ønsker der skal efterleves. Det kan også være rart at have afklaret nogle praktiske ting som f.eks. om bedemanden allerede har en barnekiste eller om den først skal bestilles.

Regler og muligheder

Når du netop har mistet dit barn, så er der forskellige muligheder og regler, som du skal forholde dig til. Det kan virke overvældende, og derfor har vi lavet et overblik over de vigtigste regler og muligheder, som du bør kende til. Du kan læse mere om navngivning/dåb, begravelse/bisættelse og sorgorlov/sygemelding, samt hvad du skal være opmærksom på, hvis du har mistet et større barn.

Regler og muligheder

Samtaler med sundhedspersonale

Det kan være svært at huske, hvad der egentlig skete, og hvad der præcist blev sagt i tiden lige efter du mistede dit barn. Derfor kan det være en god idé at tale forløbet igennem med læger, sygeplejersker eller andet fagpersonale, som var til stede. Mange hospitaler tilbyder en opfølgende samtale nogle uger efter, og her kan du få genfortalt, hvad der skete, hvorfor og hvordan.

Det er helt naturligt, hvis du har svært ved at koncentrere dig og svært ved at huske, hvad du får fortalt. Du (og din partner) bør derfor overveje, om det vil være rart at have noget familie eller en ven med til samtalen. En pårørende kan både være en støtte, men han/hun kan også være et ekstra sæt ører og personen kan måske endda skrive ned, hvad der bliver sagt.

Som forælder har du ret til at få udleveret en kopi af dit barns journal. Journalen kan være svær at forstå, hvis du ikke har en lægefaglig baggrund, men du kan bede en fagperson ”oversætte” journalen for dig. f.eks. i forbindelse med den opfølgende samtale.

Din praktiserende læge

Din praktiserende læge er den medicinske fagperson, som kender dig og din familie bedst, og for mange forældre kan det være relevant at tale med ham/hende om, hvordan de har det og hvad de kan have brug for.

Det er din praktiserende læge, som kan vurdere, om du har brug for at blive henvist til andre fagpersoner, f.eks. en psykolog, og det er også ham/hende, som kan sygemelde dig, hvis det er nødvendigt.

Andre relevante organisationer

Det kan være rart for dig at søge råd, information og vejledning hos organisationer med særlig viden inden et specifikt område, eksempelvis Kræftens Bekæmpelse.

Her finder du en oversigt over organisationer med professionelle tilbud og specialviden.

Gravid igen

Når du har oplevet at miste et barn, kan tanken om at blive gravid og gå igennem endnu en graviditet være skræmmende. En ny graviditet kan også være livsbekræftende, men frygten for at miste endnu engang kan fylde meget, og under en graviditet kan du muligvis mærke modstridende følelser, som kan være svære at rumme.

Vores tilbud om terapeutiske samtaler er også til dig, der har et graviditetsønske eller allerede er gravid, efter du har mistet. I samtalerne kan du tale med en psykoterapeut om de tanker, som fylder og få redskaber til at kontrollere de svære følelser, der opstår undervejs.

Læs mere

Kom trygt og godt tilbage til dit arbejde

Selvom det kan virke meget uoverskueligt, så må de fleste forældre på et tidspunkt vende tilbage til deres arbejde.

Men det kan være svært at vide, hvordan du skal gribe situationen an, hvornår det er bedst at starte igen og under hvilke forhold. Samtidig har langt de færreste arbejdspladser en officiel procedure for, hvordan de skal hjælpe deres medarbejdere godt tilbage efter en livskrise.

Derfor tilbyder vi en virksomhedspakker, der klæder din arbejdsplads på til at skabe et godt opstartsforløb for dig.

Virksomhedspakkerne er baseret på nyeste viden om sorg og erfaringer fra vores forældrekontakt, og de hjælper din leder og dine kollegaer med at etablere en omsorgsfuld, fleksibel og tryg opstart for dig.

Læs mere

Arrangementskalender 2024

I løbet af året afholder vi forskellige arrangementer. Her har du blandt andet mulighed for at deltage på sorgseminar, mindes dit barn og opleve fællesskabet med andre forældre i sorg.

Grunduddannelse af nye frivillige medarbejdere

31. august - 1. september 2024

Hvert år uddanner vi nye frivillige medarbejdere. De opgaver, som vores frivillige udfører, er utrolig vigtige og en af grundstenene i vores organisation, og derfor skal alle gennemgå en obligatorisk grunduddannelse.

Du kan læse mere om grunduddannelsen, og ikke mindst hvordan du ansøger om at blive frivillig her.

Sorgseminar

7.-8. september 2024

Vi afholder sorgseminar flere gange om året, og sorgseminaret i september er for dig, der har mistet i graviditeten, under fødslen eller i tiden umiddelbart efter.

Hvis du har mistet et mindre barn, større barn, en ung eller en voksen, så afholder vi et sorgseminar for dig i november.

Du kan læse mere om sorgseminaret her og tilmelde dig direkte her.

Allehelgen

3. november 2024

Søndag d. 3. november 2024 kl. 14.00 afholder vi traditionen tro – og i samarbejde med flere kirker landet over samt på Færøerne – allehelgensgudstjeneste, hvor vi mindes de børn, som ikke er hos os længere.

Læs mere om arrangementet her.

Sorgseminar

23.-24. november 2024

Vi afholder sorgseminar flere gange om året, og sorgseminaret i november er for dig, der har mistet et mindre barn, et større barn, en ung eller en voksen.

Hvis du har mistet et barn i graviditeten, under fødslen eller i tiden umiddelbart efter, så afholder vi et sorgseminar for dig i begyndelsen af 2025. Datoer opdateres løbende.

Du kan læse mere om sorgseminaret her.

Den Internationale Mindedag

3. februar 2025

Den Internationale Mindedag er en samlende dag, en awareness dag.

I Forældre & Sorg markerer vi dagen ved at sætte sorgen over at miste sit barn på dagsordenen – uanset dødsårsag. Det er en dag, hvor vi oplyser og fortæller om, hvor vigtigt det er, at forældre i sorg ikke står alene, for hvad enten de har mistet et spædbarn, et lille barn, et større barn, en ung eller en voksen, så er sorgen både alvorlig og et livsvilkår, som de altid skal leve med.

VENOtour

6.-8. juni 2025

I pinsen cykler ryttere for 10. år i træk turen fra Blåvandshuk til Skagen for at skabe opmærksomhed omkring sorgen over at miste et barn og for at samle penge ind til Forældre & Sorg.

Skal du køre med, eller ønsker du at vise din støtte gennem et økonomisk bidrag, så kan du læse mere om VENOtour her.