Vores sorggrupper

Det kan føles ensomt at miste sit barn, og det kan føles som om, at ingen kan se din sorg.

Men du er ikke alene, og mødet med andre forældre, som har mistet, kan give en følelse af ro, og det kan være med til at lette ensomhedsfølelsen og gøre det nemmere at se på fremtiden.

Som deltager i en sorggruppe møder du andre forældre, der også har mistet et barn. Alle deltagerne har hver deres historie, men I vil have sorgen, kærligheden og savnet til det barn, som I har mistet, tilfælles.

Formålet med sorggruppen

Formålet med sorggruppen er, at forældre, som har mistet et barn, kan udveksle erfaringer og tanker i trygge rammer, og derigennem finde forståelse for og indsigt i den situation som de er i.

Mange forældre oplever, at det er rart at være en del af en gruppe, hvor følelser ikke skal forsvares eller forklares – heller ikke de skamfulde – og at sorggruppen udgør et trygt rum, hvor de mærker anerkendelse og forståelse.

Sorggruppen er et netværk, og deltagerne har hver deres unikke historie. Derfor kan du ikke forvente at møde genkendelse i tabsomstændigheder, men mange forældre oplever at kunne spejle deres følelser og sorgreaktioner i de øvrige deltagere.

Det er en forudsætning for din deltagelse, at du er indstillet på at høre andre forældres tanker og deres historie, og at du også er åben for at dele din historie og dine tanker med gruppen.

Tilmeld dig en sorggruppe

Det kan du forvente

Det skal være trygt at deltage i en sorggruppe. Derfor ledes sorggrupperne af uddannede frivillige medarbejdere, som selv har mistet et barn.

Der er to sorggruppeledere knyttet til en sorggruppe, og deres primære funktion er at facilitere møderne, og sikre at det føles trygt og sikkert at deltage, og at indholdet er relevant og givende for forældrene.
Det gør de blandt andet ved at strukturere møderne omkring vigtige temaer – nemlig dem, der fylder for gruppens deltagere.

Det praktiske

Sorggruppen består som oftest af 6-8 deltagere, og det er de samme deltagere, der er med til alle møderne. Der kommer altså ikke nye forældre til, og derfor skal du være indstillet på at deltage ved alle møderne.

Sorggruppen er for dig, som er eneforælder, og for jer som er et par. Du er naturligvis også velkommen, selvom din partner ikke ønsker at deltage.

Sorggruppen består af seks møder af 2,5 timers varighed. Møderne afholdes ca. hver 14 dag og altid på hverdage mellem kl. 18.30 og 21.00. Sorggruppemøderne foregår på skift hjemme hos jer deltagere, og mødedatoerne fastsættes inden gruppens opstart. Hvis du har hjemmeboende børn, og det er din tur til at afholde mødet, så beder vi dig om, at de ikke er hjemme.

Vi tilbyder også online sorggrupper i de tilfælde, hvor geografi besværliggør/umuliggør fysiske møder.

Tilmeld dig en sorggruppe

Det siger forældrene om sorggrupperne

Sorggruppen blev et anker midt i sorgen. Sammen med de andre forældre og min kæreste fandt jeg et rum, hvor der var plads til alle følelser, og hvor jeg følte mig forstået.

Mor

Det gav mig en mulighed for at tale med andre, som forstod min situation på en helt anden måde end andre i mit netværk.

Far

Jeg fik følelsen af, at jeg ikke stod alene.

Mor

Hvad sker der, når du har tilmeldt dig en sorggruppe?

Når vi har modtaget din tilmelding, så bliver du ringet op af en psykoterapeut, som afklarer dine forventninger til sorggruppen, og du får mulighed for at stille de spørgsmål, som du måtte have.

Her vil I også tale om, hvordan det vil være for dig at høre de andre forældres fortællinger og at opleve andre måder at sørge på og håndtere sorgen over det mistede barn.

Det er en forudsætning for din deltagelse, at du har haft denne samtale.

Tilmeld dig en sorggruppe

Medlemskab

Det er en forudsætning for din deltagelse, at du har et udvidet medlemskab i Forældre & Sorg.

Hvis du ikke allerede er medlem, så kan du tilmelde dig her på vores hjemmeside.

Bliv medlem

Tilmeld dig en sorggruppe

Kontakt (Tilbud)