Vores sorgseminar

Den store sorg, som du oplever, når du mister et barn, kan være svær at rumme, og det kan være svært at forstå, hvordan den påvirker dig, dit parforhold og dine relationer.

Mange forældre er derfor glade for at få mere viden om, hvad sorg er, og samtidig få redskaber til at håndtere den og de udfordringer som følger med at miste sit barn.

Det kan også være rart at møde andre forældre, der også har mistet deres barn og udveksle tanker og erfaringer. For et barn er et barn, og selvom I allesammen kommer med hver jeres unikke historie, så har I kærligheden og savnet til jeres barn og sorgen over at have mistet ham/hende tilfælles.

Formålet med sorgseminaret

Formålet med sorgseminaret er at skabe et trygt rum, hvor I kan udveksle tanker og erfaringer omkring det at have mistet et barn, få viden om sorg og konkrete værktøjer til at takle de udfordringer, som kan opstå. Både hos jer selv og i relation til andre.

Næste sorgseminar finder sted d. 08. - 09. juni 2024.

Tilmeld dig sorgseminaret

Medlemskab

Det er en forudsætning for din deltagelse, at du har et udvidet medlemskab i Forældre & Sorg.

Hvis du ikke allerede er medlem, så kan du tilmelde dig her på vores hjemmeside.

Bliv medlem

Sorgseminarets indhold

Vores sorgseminar løber over to dage, og her sætter vi fokus på sorg og sorgens indflydelse på din nye hverdag.

På sorgseminaret er fagligheden i fokus, og derfor ledes det af to af vores psykoterapeuter. Weekenden veksler mellem korte oplæg fra psykoterapeuterne, styrede samtaler i plenum, samtaler i mindre grupper, tid til forældrene selv og socialt samvær med de øvrige deltagere. På den måde sikrer vi et relevant seminar baseret på nyeste viden om sorg. Du kan deltage alene og/eller sammen med din eventuelle partner.

Du får også mulighed for at dele din egen historie og høre de andre forældres fortællinger, så I sammen kan få mulighed for at spejle historier, tanker, følelser og andre aspekter af sorgen.

Over de to dage skaber vi et rum, hvor du og de øvrige deltagere kan blive inspireret af hinanden til, hvordan I kan imødekomme de udfordringer, som I oplever. På sorgseminaret bliver også I en del af tiden opdelt i to grupper: De forældre, som har mistet et barn under graviditeten, og de forældre, som har mistet et barn efter fødslen, uanset barnets alder.

Mange af vores deltagere fortæller, at det er unikt at være en del af en gruppe, hvor alle har mistet et barn og hvor følelser ikke skal forsvares eller forklares – heller ikke de svære, skamfulde mm. Seminaret er et trygt rum, hvor forældrene mærker anerkendelse og forståelse.

Det kan du forvente

På sorgseminaret tager vi udgangspunkt i sorgen over at miste et barn, og vi ser på, hvad det gør ved dig som person, og hvilken indflydelse den har på dine relationer.

Temaerne tilpasses deltagernes behov, men ofte vil vi dykke ned i de emner, som vi ved fra erfaring, fylder hos mange forældre, eksempelvis ’Tilbage til arbejde/studie’, ’Relationer’, ’Parforhold’ og ’Øvrige børn’.

Det er en forudsætning for din deltagelse, at du er indstillet på at høre andre forældre fortælle deres historie, og at du ønsker at tage del i samtaler i mindre grupper. Du kan ikke forvente at møde genkendelse i tabsomstændigheder, men mange forældre oplever at kunne spejle deres følelser og sorgreaktioner i de øvrige deltagere.

Se næste sorgseminar

Det siger forældrene om sorgseminaret

Jeg var skeptisk og måske også lidt nervøs over at skulle på sorgseminar. Jeg var nervøs for, hvordan det ville være at skulle dele min sorg og tanker med så mange og i så intenst et forløb. Men til min positive overraskelse fandt jeg ud af, at det var rigtig rart og trygt at være på seminaret, og det var rart at være i et forum, hvor det ikke var underligt at tale om sorg, døde børn, begravelse af børn, parforhold og sådan noget.

Mor

Jeg er nok ikke så god til selv at opsøge andre, som har mistet lige som os eller viden om det at miste. Men på sorgseminaret mærkede jeg endelig, at jeg var helt normal, og at min hverdag var helt normal. Det er nok det bedste, vi har gjort efter vores datters død.

Medmor
Sorgseminardeltagere

”Der var en forståelse på et dybere plan” – Et sorgseminar med erfaringsudveksling og spejling

Hvis du er nysgerrig på, hvordan andre forældre har oplevet vores sorgseminar, så kan du i artiklen ‘”Der var en forståelse på et dybere plan” – Et sorgseminar med erfaringsudvekling og spejling’ læse om nogle af de refleksioner, som tidligere deltagere har gjort sig, og hvilke erfaringer de har taget med sig – både personligt og i deres parforhold. 

Læs artiklen

Det praktiske

Sorgseminaret afholdes flere gange om året, og der er normalt 12-24 forældre pr. seminar.

Det koster 995 kr. pr. person at deltage, og ud over seminaret så dækker prisen også hotelovernatning og fuld forplejning. Egenbetalingen kan betales i rater, hvis det er nødvendigt.

Forhindrer din økonomi dig i at deltage, så er du altid er velkommen til at kontakte os, og hvis du er studerende, på overførselsindkomst eller på anden måde økonomisk udfordret, så kan du søge om at få din egenbetaling helt eller delvist dækket.

Hvad sker der, når du har tilmeldt dig et sorgseminar?

Når vi har modtaget din tilmelding, så bliver du ringet op af en psykoterapeut, som afklarer dine forventninger til sorggruppen, og du får mulighed for at stille de spørgsmål, som du måtte have.

Her vil I også tale om, hvordan det vil være for dig at høre de andre forældres fortællinger og at opleve andre måder at sørge på og håndtere sorgen over det mistede barn.

Det er en forudsætning for din deltagelse, at du har haft denne samtale.

Se næste sorgseminar