Hvordan er teknologi med til at forme døden, når den indfinder sig ved livets begyndelse? – Forskningsprojekt undersøger teknologiers indflydelse på vores opfattelse af liv, død og forældreskab – Forældre & Sorg