I 2021 får alle forældre, som mister børn på op til 21 år, tilbudt støtte – Forældre & Sorg