Ingen skaber forandring alene

For at sikre den bedste støtte til forældre, der har mistet et barn, er en af Forældre & Sorgs mærkesager, at der hele tiden arbejdes på tværs af sektorer og aktører for at sikre forældrene den rette støtte, og at der sikres økonomiske midler til at løfte den vigtige indsats. For ingen aktør kan skabe hele forandringen alene.

 

Det tværsektorielle samarbejde

Det betyder konkret, at Forældre & Sorg arbejder tæt sammen med hospitalerne for at sikre, at forældrene, ved dødsfald, ikke lades alene. Forældrene skal både oplyses om de tilbud, der er, og samtidig skal de henvises til relevante specialiserede tilbud, som f.eks. gratis terapeutiske samtaler hos os i Forældre & Sorg.

Det betyder også, at vi i Forældre & Sorg bl.a. arbejder for både at sikre den bedste terapeutiske støtte og et tæt samarbejde med forskere, så vi altid har den nyeste viden. Og vi gør, hvad vi kan for at bidrage med viden og informanter til de forskere, der arbejder inden for vores område.

Samtidig gør vi, hvad vi kan for at sikre, at familie og venner er klædt på med information og viden om sorg. For det er vigtigt, at de kan støtte forældrene. Og det er vigtigt, at vi har arbejdspladser, der står klar til at hjælpe forældrene tilbage til arbejdsmarkedet, når de er klar til det.
For sorg er ikke kun noget, der er lige, når barnet dør. At støtte mennesker i sorg er også at være der over tid.

Vi er ofte ude at undervise på landets hospitaler, så de har nyeste viden om sorg. Vi underviser sundhedsplejersker, så de kan støtte forældre, der mister små børn, og alle de forældre, der får flere børn efter de har mistet. Og alle medarbejdere i Forældre & Sorg, både de frivillige og de lønnede medarbejdere, undervises løbende af specialister på området, både forskere, praktikere m.m.

For ingen aktører skaber forandring alene, og ingen af os har den absolutte viden. Men sammen kan vi hjælpe forældrene, når det værste er sket.

Politisk opbakning og offentlig støtte

Men vi kan ikke løfte den opgave, som vi gør uden politisk opbakning og offentlige midler. Vi er afhængige af finansiering fra social- og sundhedsområdet. Og faktisk er det Socialstyrelsen, der i denne uge under mottoet ”Ingen skaber forandring alene” har lanceret deres nyeste strategi, hvor de – som os – vægter det tværsektorielle samarbejde.

Det er også i denne uge, at den nye civilsamfundsstrategi blev offentliggjort, og her har Forældre & Sorg, via vores medlemsskab i Civilsamfundets Brancheforening, været med til at sætte fokus på vigtigheden af, at der laves gennemsigtige søgevilkår til offentlige puljer. Men også, at der sikres midler til organisationer som vores, der arbejder specialiset for at sikre forældre i sorg den bedste støtte. For vi løfter en utrolig vigtig samfundsopgave, og det skulle vi gerne blive ved med.

Vores website anvender cookies for at sikre dig en god oplevelse! Navigerer du videre på websitet uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du accepterer at modtage alle vores cookies.