Hurtig, specialiseret og gratis terapi til alle forældre i sorg

Alle forældre, der mister deres barn til døden, skal tilbydes forebyggende terapeutisk hjælp, så sorgen ikke bliver behandlingskrævende. For sorgen er alvorlig, og ingen forældre må få livet ødelagt yderligere, fordi de ikke blev grebet mit i deres livs største krise.

Bliv en del af vores manifest

Hurtig, specialiseret og gratis terapi til alle forældre i sorg

Alle forældre, der mister deres barn til døden, skal tilbydes forebyggende terapeutisk hjælp, så sorgen ikke  bliver behandlingskrævende. For sorgen er alvorlig, og ingen forældre må få livet ødelagt yderligere, fordi de ikke blev grebet mit i deres livs største krise.

Vores manifest

Ingen forældre, der mister deres barn til døden, må få livet ødelagt yderligere, fordi de ikke blev grebet med specialiseret terapi og ekspertrådgivning midt i deres livs største krise.

Som det er i dag, er det kun forældre, som mister et spædbarn, der automatisk tilbydes henvisning til specialiseret, gratis terapi hos Forældre & Sorg. Det skyldes, at det er skrevet ind i Sundhedsstyrelsens ‘Retningslinjer for svangreomsorgen’, at forældrene skal informeres om vores tilbud så snart dødsfaldet konstateres. 

Men der eksisterer ikke retningslinjer, når mennesker ældre end spædbørn dør, og det betyder, at forældre til større børn, en ung eller en voksen selv skal opsøge hjælp, hvis tragedien rammer.

Der må ikke være forskel på forældre. Alle forældre som mister, eller ved, at de snart skal miste, deres barn, bør – uanset barnets alder – sikres automatisk eksperthjælp og støtte. Det skal være hjælp, som er specialiseret og gratis, og som kan igangsættes umiddelbart efter dødsfaldet.

For sorg er alvorlig, og den skal tages alvorligt. Forældre, som mister deres barn, er i højrisiko for at udvikle kompliceret sorg, og derfor skal de tilbydes forebyggende hjælp, så sorgen ikke får yderligere, ødelæggende konsekvenser.

Bliv en del af vores Manifest

Sorg er et samfundsansvar

Når du skriver under på vores manifest, så er du med til at vise din støtte til vores arbejde for at sikre bedre og lige vilkår for alle forældre, som mister deres barn. Helt konkret ønsker Forældre & Sorg at sikre alle forældre specialiseret terapi og ekspertrådgivning, så snart de mister, eller ved at de skal miste, deres barn. På den måde er vi med til at forebygge, at sorgen bliver behandlingskrævende.

Derfor arbejder vi for, at:

    • der oprettes præcise, nationale retningslinjer, der sikrer, at alle forældre automatisk henvises til relevante og specialiserede tilbud om terapeutisk hjælp og ekspertrådgivning, så snart de mister, eller ved at de skal miste, deres barn.
    • alle indsatser for familier i sorg fremadrettet er forankret i aktuel viden og uvildig forskning.

Derudover ønsker Forældre & Sorg at styrke pårørendes (familie, venner, kollegaer) forudsætninger for at støtte forældre i sorg. Ingen kan gribe et menneske i sorg alene, men alle kan række hånden ud og støtte fra hvert sit sted. Derfor arbejder vi også for, at:

    • pårørende, der i dagligdagen er tæt på forældre i sorg, har nem adgang til viden og information om, hvordan de bedst hjælper en nærtstående i krise.
    • forældrenes tilknytning til arbejdsmarkedet fastholdes, og derfor skal alle arbejdspladser have adgang til viden og information, der kan hjælpe deres medarbejder bedst muligt.

Bliv en del af vores manifest

Med manifestet viser du og alle andre medunderskrivere din opbakning til, at forældre, som mister deres barn, sikres hurtig, specialiseret og gratis terapi, så vi kan forebygge komplicerede sorgreaktioner – For man kan godt leve et glædesfuldt liv, selv når man har mistet sit barn, men langt de fleste har brug for hjælp og støtte til at lande på fødderne igen, når livets barske realiteter har blæst dem omkuld.

Manifest
Samtykke

Forældre & Sorgs tilbud om gratis terapi gør en forskel

”I løbet af hver samtale har psykoterapeuten hos Forældre & Sorg givet mig 2-3 ting, som jeg har taget med mig. Hun er god til at vende tingene om og sætte nye perspektiver på, og hun skubber mig lidt frem ad hver gang. Det hjælper mig til at finde en vej i mørket og til at finde en måde at bære Matthias med mig videre. Det er godt nok guld, det I kan. Det skal bare udbredes.”

Trine Birkkjær, som mistede 19-årige Matthias, i 2022.

Læs familien Birkkjærs fortælling

I filmen møder du Ulrika og Michael, som har det tilfælles, at de begge har mistet et barn. De har også det tilfælles, at de begge har benyttet sig af vores tilbud om gratis terapi.

I filmen, som varer ca. 3 minutter, fortæller de hver især om, hvorfor og hvordan samtalerne har gjort en forskel for dem midt i sorgen. 

Hør Ulrika og Michael fortælle om deres oplevelser

Sorg skal forebygges, så den ikke bliver behandlingskrævende

I Forældre & Sorg taler vi hvert år med mere end 700 forældre, som alle har det til fælles, at de har mistet deres barn. Og de er en udsat gruppe. For hvor ca. 10% af normalbefolkningen er i risiko for at udvikle kompliceret sorg, hvis de mister en nærtstående, så er risikoen for komplicerede sorgreaktioner hos forældre, som mister deres barn helt oppe på 58%.

700 forældre årligt er mange, men vi kunne være der for mange flere, hvis forældrene automatisk blev orienteret om muligheden for at få gratis terapi af de fagpersonaler, som de kommer i kontakt med i forbindelse med dødsfaldet.

For hvor forældrene til 3 ud af 5 (61%) spædbørn der mistede livet i 2022 – og endnu flere i 2023 – blev henvist til Forældre & Sorg allerede ude på hospitalerne, så er det tilsvarende tal kun ca. 3 ud af 50 (6%) for gruppen af forældre, der mistede større børn. Det viser med al tydelighed, at alt for mange forældre overlades til sig selv midt i deres livs største krise og sorg. Der mangler ganske enkelt nationale retningslinjer, der sikrer, at forældrene automatisk bliver informeret om, hvor de kan få hurtig, gratis og specialiseret hjælp.

Konsekvensen er tydelig: I ca. halvdelen af tilfældene er der gået mere end en måned, før forældrene har kontaktet Forældre & Sorg for at få den nødvendige hjælp og støtte, og mange af de forældre vi har talt med, har ventet flere år.

Det kan være fatalt, for når forældrene ikke bliver grebet med et hurtig og forebyggende tilbud, så er der stor risiko for, at de bliver så syge af deres sorg, at den går hen og bliver behandlingskrævende. Det kan vi som samfund ikke være bekendt.

Der skal eksistere et finmasket sikkerhedsnet, der foldes ud under forældre, som mister deres barn. Et sikkerhedsnet som går på tværs af hospitaler, organisationer og andre relevante aktører, og som udgør en forebyggende indsats, så forældrene ikke får ødelagt livet yderligere – Ingen må stå alene i sorgen.

Bliv en del af vores manifest

Derfor er hurtig og specialiseret hjælp og støtte så vigtig:
Personlige fortællinger om at stå alene midt i sit livs største krise

“Det kunne være rigtig rart, at der blev tændt en alarmklokke. Jeg ville have taget imod hvad som helst. At nogen havde taget os i hånden og sagt, at når nu det skete er sket, så findes der de og de tilbud.”

Bodil Hofstede, som mistede sin 15-årige søn, Maceo, i 2015

Læs Bodils fortælling

”Efter en uge begyndte jeg at google, hvem der ellers havde mistet et barn, fordi jeg ikke vidste, hvad jeg ellers skulle gøre. Hvor henvender man sig henne? Og hvordan finder man de rigtige tilbud? Jeg skulle selv finde det rigtige tilbud, og jeg skulle selv ringe og sige ”min søn er død”. Der er et stort arbejde, som man ikke magter.”

Pernille Møller Jensen, som mistede sin 15-årige søn, Lasse, i 2019

Læs Pernilles fortælling

“Det, jeg manglede, var, at der var nogen, som hjalp mig/os til, hvor vi kunne finde hjælp. De virkelig gode tilbud, som er derude, kan være svære at finde frem til. Det skal systematiseres, og der skal være nogen, som tager ansvar og hjælper de familier, som ikke selv har ressourcerne til at finde deres vej.”

Jeanette Kramer Pathuel, som mistede sin 4-årige søn, Daniel, i 2017.

Læs Jeanettes fortælling

Støt Forældre & Sorg med en donation

Med din donation er du med til at sikre gratis terapi til forældre, som har oplevet den værste tragedie, og din støtte er med til at gøre en vigtig forskel for de forældre, som står midt den største sorg – For det er ikke gratis at tilbyde gratis terapi, og donationer er afgørende for, så vi fortsat kan hjælpe forældre i sorg inden for 48 timer.

Donér gratis terapi