Pjece til arbejdsgivere

En af de vigtigste aktører, der kan hjælpe forældrene godt tilbage på jobbet, er arbejdsgivere/ledere. Vi vil gerne via viden være med til at give dem muligheden for at passe godt på deres medarbejdere.

Derfor er vi ved at udarbejde en pjece særligt målrettet arbejdspladser. Materialet skal testes til efteråret. Pjecen vil indeholde gode råd, når man får at vide, at en medarbejder har mistet et barn samt regler og retningslinjer i forbindelse med sygemeldinger og barsel.

Viden om hvordan man støtter og gør vejen tilbage til normal arbejdstid så nem og tryg for den enkelte som muligt.

Et særligt afsnit om senfølger og senreaktioner i forhold til sorg og det at miste: Hvad kan man forvente? og hvilke reaktioner skal man som arbejdsgiver være særlig opmærksom på, så man bedst muligt støtter den enkelte?

Sidst, og måske vigtigst, viden om og indsigt i sorg og hjælp til hvordan man som arbejdsplads kan være med til at skabe et hverdagssprog for sorg og død for at gøre det lettere for alle. For det ER stadig svært at tale om sorg, og det vil vi gerne hjælpe med.


Pjece til den, der skal tilbage til arbejde

Vi er også ved at revidere det materiale, vi har til forældre, der skal tilbage til arbejde og samle det i en pjece, der kan støtte den enkelte i at komme godt tilbage.

Pjecen vil indeholde gode råd til, hvordan man informerer sin arbejdsplads samt regler og retningslinjer i forbindelse med sygemeldinger og barsel.

Endvidere gode råd til, hvordan man får skabt det bedste samarbejde med sin ledelse, så man får den rette støtte til at vende tilbage.


Når man venter sig igen efter at have mistet

Der kan komme mange reaktioner, når man igen venter barn, og ikke alle ved, at man også i den forbindelse kan bruge rådgivningen i Landsforeningen Spædbarnsdød.

Nogle oplever øget ængstelse, uro og problemer med at turde knytte sig til det kommende barn. Der kan dukke ubehagelige minder op fra sidste graviditet og fødsel, som det kan være nødvendigt at få set på eventuelt sammen med en professionel.

For andre kommer reaktionerne helt overraskende, når kvinden har født. Dette kan være i form af angst for at knytte sig til den lille ny eller en anden form for efterfødselsreaktion. Derfor vil vi gerne udarbejde informationsmateriale omhandlende de særlige følelser og udfordringer, man kan stå med ved en ny graviditet. Dette for at støtte og forberede forældrene bedst muligt.

I den forbindelse har vi indledt et samarbejde med Rigshospitalets særlige team, der tager sig af de forældre, der har mistet og nu venter barn igen. Rigshospitalet vil hjælpe med at teste materialet for os.