Om Forældre & Sorg

Hvert år dør mere end 850 børn og unge op til 21 år, og det kan have katastrofale konsekvenser for de forældre, som pludselig står i den største sorg.

I Forældre & Sorg arbejder vi hver dag med og for at støtte forældre, der har mistet et barn under graviditeten eller et barn op til 21 år. Vi rådgiver desuden deres pårørende, arbejdspladser og fagpersoner.

Her på siden kan du læse mere om Forældre & Sorg, vores medarbejdere, vores bestyrelse og vores historie. Det er også her, hvor du finder vores værdigrundlag og etiske retningslinjer, vores vedtægter, vores privatlivspolitik og seneste regnskab for indsamling. Du kan desuden finde eventuelle stillingsopslag samt information omkring vores økonomi og klageadgang.


Medarbejdere


Ledige stillinger

Vi søger en terapeutisk rådgiver pr. 1. maj 2023.
Læs om stillingen her.

Hold dig opdateret

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, så bliver du automatisk opdateret på relevante nyheder, de nyeste artikler og spændende podcasts, vores arrangementer og vores arbejde for forældre i sorg. Vi sender nyhedsbreve ud ca. 2 gange om måneden, og du kan når som helst afmelde det.

Hvem er vi?

Forældre & Sorg er en humanitær medlemsorganisation med ca. 1000 medlemmer, ca. 35 frivillige medarbejdere og 10 ansatte. Der afholdes årligt en generalforsamling, der bl.a. vælger bestyrelsen.

Bestyrelse

Bestyrelsen er frivillig, den vælges hvert år på generalforsamlingen, og den er ansvarlig for at træffe større beslutninger i organisationen. Bestyrelsesmedlemmerne er:

 • Jesper Gade Nissen, formand
 • Christina Reimann Lundberg, næstformand
 • Ulrik Brundin, økonomiansvarlig
 • Julie Haas
 • Lisbeth Gade Nissen
 • Maria Jeppegaard, suppleant
 • Ulrika Lauridsen, suppleant

Det mener Forældre & Sorg

 • Sorg er sorg, og et barn er et barn.
 • Sorg er et livsvilkår. Ikke et problem som skal løses.
 • Ingen må stå alene, når sorgen rammer.
 • Alle forældre, som mister et barn, bør have adgang til specialiseret hjælp, støtte og rådgivning.

Vores historie

Forældre & Sorg har været på en lang og vigtig rejse, siden vi blev oprettet som en underforening til foreningen ”Forældre & Fødsel” tilbage i 1983 af en mor, der ikke følte, at hun havde fået den nødvendige hjælp, da hun mistede sit barn.

Et stigende behov for råd og vejledning til både forældre og pårørende i årene efter betød, at vi blev en selvstændig forening i 1992 med navnet Landsforeningen Spædbarnsdød. Som navnet antyder, var Landsforeningen Spædbarnsdød et tilbud til forældre, som havde mistet et spædbarn under graviditeten, ved fødslen eller i barnets første leveår.

I 2020 udvidede vi vores forældregruppe til at favne alle forældre, som mister et barn under 21 år. Med udvidelsen skiftede vi navn, og vi er nu kendt som Forældre & Sorg.

I dag er vi en professionel organisation, der tilbyder specialiseret terapeutisk støtte til alle forældre, der mister et barn op til 21 år. Det gør vi, fordi et barn er et barn og fordi sorg er sorg. Og fordi ingen må stå alene, når sorgen rammer.

Økonomi

Forældre & Sorg er en privat organisation, der hvert år modtager midler fra offentlige puljer. I perioden 2021-2023 modtager vi bl.a. finansiering fra Social- & Indenrigsministeriets reservepulje. Derudover finansieres vores arbejde via medlemskaber, donationer og indsamlinger.

Forældre & Sorg er §8A godkendt af de danske myndigheder til indsamlinger samt at der samles penge ind til os. Beløbene anvendes til at sikre rådgivning og støtte til forældre, som mister et barn.

Vi er medlem af ISOBRO og vores indsamlingsaktiviteter lever op til ISOBROS etiske retningslinjer. Indsamlingsnævnet er blevet oplyst om vores indsamlingsaktiviteter.

Klageadgang

Vores førsteprioritet er altid forældrene, så hvis du ikke har haft en god oplevelse med et af vores tilbud, eller hvis du finder oplysningerne på vores hjemmeside eller i vores trykte materialer ufyldestgørende, så opfordrer vi dig til at fortælle os om det, så vi kan forbedre os. Det kan også gavne kommende forældre i sorg. Vi vil også meget gerne høre fra dig, hvis vi har henvist dig til en anden organisation, som har vist sig ikke at tilbyde det, som du blev stillet i udsigt.

Du kan sende din klage til kontakt@foraeldreogsorg.dk. Vi opfordrer dig til at medtage informationer om, hvornår du havde samtaler hos os eller deltog i et af vores andre tilbud, hvad din klage drejer sig om, hvad du kunne have ønsket dig i stedet og hvad du forventer af os nu. Vi behandler alle henvendelser fortroligt.

Du er også altid velkommen til at give positiv feedback og komme med inputs til vores arbejde.