Ingen må stå alene: Sorg er et samfundsansvar

Hvert år dør mere end 5700 børn, teenagere og voksne op til 60 år, og det kan have katastrofale konsekvenser for de forældre, som pludselig står i den største sorg.

Derfor kæmper Forældre & Sorg for, at alle forældre, som mister et barn, skal hjælpes bedst muligt tilbage til en fungerende hverdag.

Vores arbejde for at skabe et finmasket sikkerhedsnet under forældrene er fæstnet i fire mærkesager.

Præcise retningslinjer

… skal sikre, at alle forældre automatisk henvises til relevante og specialiserede tilbud om terapeutisk hjælp og ekspertrådgivning, så snart de mister, eller ved at de skal miste, deres barn.
Helt konkret anbefaler vi, at:

den afdeling, hvor personen er på, eller kommer ind på*, sikrer, at familien henvises til hurtig og relevant specialiseret terapi og ekspertrådgivning, f.eks. hos Forældre & Sorg, hvis tilbud om samtaler kan igangsættes inden for 48 timer, eller tilsvarende tilbud.**

* I de tilfælde hvor personen ikke allerede er eller kommer ind på et hospital, så er det den læge, der er omkring personen, der skal sikre familien.
Er personen død, uden at komme forbi et hospital, så bør det være den læge, som erklærer afdøde for død, eksempelvis akutlægen eller den læge som udfylder dødsattesten, der skal sikre familien.

** I de få tilfælde, hvor der i familien er en historik med tidligere traumatiske dødsfald eller psykiatriske diagnoser, så bør den læge, som er omkring familien, vurdere, om der også er brug for akut krisehjælp, eksempelvis hospitalets psykolog.

Høj faglighed og specialiseret viden

… skal sikre, at alle indsatser for familier i sorg fremadrettet er forankret i aktuel viden og uvildig forskning

58% af de forældre, som mister et barn, er i risiko for at udvikle komplicerede sorgreaktioner, og de kan – uden den rette hjælp – blive invaliderende. Det er en markant øget risiko i sammenligning med de 9%, som udvikler kompliceret sorg efter et dødsfald af en anden nær person. Derfor arbejder Forældre & Sorg for at sikre, at der udarbejdes en national sorgstrategi, så vi hjælper forældrene bedst muligt.

Arbejdsmarkedets ansvar

… for at forældrene vender godt tilbage til arbejdslivet, kan ikke undervurderes. Derfor skal vi sikre, at alle arbejdspladser har viden og information til at hjælpe deres medarbejder bedst muligt.

Vi ved, at arbejdspladsen spiller en essentiel rolle, når mennesker i sorg skal tilbage til en mere normal hverdag, efter de har mistet. Derfor arbejder Forældre & Sorg for at sikre, at den enkelte forælder bibeholder sin tilknytning til arbejdsmarkedet, og for at både arbejdsgivere og kollegaer er rustet til at støtte forældrene bedst muligt.

Pårørendes betydning

… for, hvordan forældre lever med deres sorg, kan ikke understreges nok. Derfor skal vi sikre, at mennesker, der i dagligdagen er tæt på forældre i sorg, har nem adgang til viden og information om, hvordan de bedst hjælper en nærtstående i krise.

Vi ved, at de forældre der bedst lever med deres sorg, har mennesker tæt på dem, som støtter og hjælper dem – Ikke kun i tiden umiddelbart efter, at de har mistet, men også på sigt. Derfor arbejder Forældre & Sorg for at sikre, at famile og venner har nem adgang til viden og information, som klæder dem bedst muligt på til at løfte deres del af ansvaret.

Det mener Forældre & Sorg

  • Sorg er sorg, og et barn er et barn.
  • Sorg er et livsvilkår. Ikke et problem som skal løses.
  • Ingen må stå alene, når sorgen rammer.
  • Alle forældre, som mister et barn, bør have adgang til specialiseret hjælp, støtte og ekspertrådgivning.
Læs mere om Forældre og Sorg

Vores manifest:
Hurtig, specialiseret og gratis terapi til alle forældre i sorg

Alle forældre, der mister deres barn til døden, skal tilbydes forebyggende terapeutisk hjælp, så sorgen ikke bliver behandlingskrævende. For sorgen er alvorlig, og ingen forældre må få livet ødelagt yderligere, fordi de ikke blev grebet mit i deres livs største krise.

Bliv en del af vores manifest