Politik – Forældre & Sorg

Sorg er et samfundsansvar

Forældre & Sorg kæmper for, at alle forældre, som mister et barn, skal hjælpes bedst muligt tilbage til en fungerende hverdag. Vores arbejde for at skabe et finmasket sikkerhedsnet under forældrene er fæstnet i fire mærkesager.

 

Pårørendes betydning

... for, hvordan forældre lever med deres sorg, kan ikke undervurderes. Derfor skal vi sikre, at pårørende har nem adgang til viden og information om, hvordan de bedst hjælper en nærtstående i sorg.
Læs mere
Vi ved, at de forældre der bedst lever med deres sorg, har mennesker tæt på dem, som støtter og hjælper dem - Ikke kun i tiden umiddelbart efter, at de har mistet, men også over tid. Derfor arbejder Forældre & Sorg for at sikre nem adgang til viden og information, så vi alle kan tage et ansvar og sikre, at ingen står alene.

Arbejdsmarkedets ansvar

... for at forældrene vender godt tilbage til arbejdslivet, kan ikke undervurderes. Derfor skal vi sikre, at alle arbejdspladser har viden og information til at hjælpe deres medarbejder bedst muligt.
Læs mere
Vi ved, at arbejdspladsen spiller en essentiel rolle, når mennesker i sorg skal tilbage til en mere normal hverdag, efter de har mistet. Derfor arbejder Forældre & Sorg for at sikre, at den enkelte forælder bibeholder sin tilknytning til arbejdsmarkedet, og for at både arbejdsgivere og kollegaer er rustet til at støtte forældrene bedst muligt.

Stærke tværsektorielle samarbejder

... mellem institutioner, organisationer og sundhedsvæsnet skal udgøre et sikkerhedsnet, der sikrer, at alle forældre automatisk henvises til relevante og specialiserede tilbud om hjælp og støtte.
Læs mere
Forældre & Sorg arbejder for, at de tværsektorielle samarbejder udbygges og formaliseres via lovgivning, handleplaner m.m., så alle forældre tilbydes relevant fagligt specialiseret støtte, både umiddelbart efter de har mistet og over tid.

Oprettelse af en national sorgstrategi

... der sikrer, at alle forældre, som mister et barn, tilbydes kvalificeret hjælp og støtte af faglig høj kvalitet, og at lovgivning på området fremadrettet er forankret i aktuel viden og forskning.
Læs mere
58% af de forældre, som mister et barn, er i risiko for at udvikle komplicerede sorgreaktioner, og de kan - uden den rette hjælp - blive invaliderende. Det er en markant øget risiko i sammenligning med de 9%, som udvikler kompliceret sorg efter et dødsfald af en anden nær person. Derfor arbejder Forældre & Sorg for at sikre, at der udarbejdes en national sorgstrategi, så vi på tværs af sektorer - offentlige som private aktører - hjælper forældrene bedst muligt.

Det mener Forældre & Sorg

  • Sorg er sorg, og et barn er et barn.
  • Sorg er et livsvilkår. Ikke et problem som skal løses.
  • Ingen må stå alene, når sorgen rammer.
  • Alle forældre, som mister et barn, bør have adgang til specialiseret hjælp, støtte og rådgivning.