Ingen må stå alene: Sorg er et samfundsansvar

Hvert år dør mere end 5700 børn, teenagere og voksne op til 60 år, og det kan have katastrofale konsekvenser for de forældre, som pludselig står i den største sorg.

Derfor kæmper Forældre & Sorg for, at alle forældre, som mister et barn, skal hjælpes bedst muligt tilbage til en fungerende hverdag.

Vores arbejde for at skabe et finmasket sikkerhedsnet under forældrene er fæstnet i fire mærkesager.

Præcise retningslinjer

… skal sikre, at alle forældre automatisk henvises til relevante og specialiserede tilbud om hjælp og støtte, så snart dødsfaldet konstateres. Helt konkret anbefaler vi, at:

1. den afdeling, hvor barnet/den unge er på, eller kommer ind på*, skal sikre, at der tilkaldes akut krisehjælp, hvis det vurderes, at der er brug for det. Det vil typisk være hospitalets psykolog, der kan komme og tale med forældrene og lave en faglig vurdering af deres behov.

2. den afdeling, hvor barnet/den unge er på, eller kommer ind på*, skal sikre, at familien henvises til relevant specialiseret støtte, f.eks. Forældre & Sorg, der har specialiserede psykoterapeuter ansat, og hvor forældrene inden for ganske få hverdage kan få en tid, eller det kan være en psykolog, et af Kræftens Bekæmpelses specialiserede tilbud eller lign.

3. den afdeling, hvor barnet/den unge er på, eller kommer ind på*, skal sikre, at andre aktører orienteres, f.eks. skole, daginstitution, sundhedsplejerske el.lign. Det skal også sikres, at de nærmeste pårørende får information om, hvordan de bedst støtter forældrene.

4. den afdeling, hvor barnet/den unge er på, eller kommer ind på*, skal sikre, at familiemedlemmernes privatpraktiserende læge orienteres, så lægen kan kontakte familien efter otte uger for at sikre, at den har fået den rette hjælp. Har de/den pårørende ikke allerede fået støtte og vejledning fra specialiserede aktører, så kan lægen sikre henvisning, hvis det vurderes relevant.

* I de tilfælde hvor barnet/den unge ikke allerede er eller kommer ind på et hospital, så er det den læge, der er omkring afdøde (den læge som erklærer barnet/den unge for død, eks. akutlægen eller den læge som udfylder dødsattesten), der skal sikre familien.

Arbejdsmarkedets ansvar

… for at forældrene vender godt tilbage til arbejdslivet, kan ikke undervurderes. Derfor skal vi sikre, at alle arbejdspladser har viden og information til at hjælpe deres medarbejder bedst muligt.

Vi ved, at arbejdspladsen spiller en essentiel rolle, når mennesker i sorg skal tilbage til en mere normal hverdag, efter de har mistet. Derfor arbejder Forældre & Sorg for at sikre, at den enkelte forælder bibeholder sin tilknytning til arbejdsmarkedet, og for at både arbejdsgivere og kollegaer er rustet til at støtte forældrene bedst muligt.

Jens Groth Haarsted

Familie og nære venners betydning

… for, hvordan forældre lever med deres sorg, kan ikke undervurderes. Derfor skal vi sikre, at mennesker tæt på forældre i sorg har nem adgang til viden og information om, hvordan de bedst hjælper en nærtstående.

Vi ved, at de forældre der bedst lever med deres sorg, har mennesker tæt på dem, som støtter og hjælper dem – Ikke kun i tiden umiddelbart efter, at de har mistet, men også på sigt. Derfor arbejder Forældre & Sorg for at sikre, at famile og venner har nem adgang til viden og information, som klæder dem bedst muligt på til at løfte deres del af ansvaret.

Oprettelse af en national sorgstrategi

… der sikrer, at alle forældre, som mister et barn, tilbydes kvalificeret hjælp og støtte af faglig høj kvalitet, og at lovgivning på området fremadrettet er forankret i aktuel viden og forskning.

58% af de forældre, som mister et barn, er i risiko for at udvikle komplicerede sorgreaktioner, og de kan – uden den rette hjælp – blive invaliderende. Det er en markant øget risiko i sammenligning med de 9%, som udvikler kompliceret sorg efter et dødsfald af en anden nær person. Derfor arbejder Forældre & Sorg for at sikre, at der udarbejdes en national sorgstrategi, så vi hjælper forældrene bedst muligt.

Det mener Forældre & Sorg

  • Sorg er sorg, og et barn er et barn.
  • Sorg er et livsvilkår. Ikke et problem som skal løses.
  • Ingen må stå alene, når sorgen rammer.
  • Alle forældre, som mister et barn, bør have adgang til specialiseret hjælp, støtte og rådgivning.
Læs mere om Forældre og Sorg