Regler og muligheder

Når du netop har mistet dit barn, så er der forskellige muligheder og regler, som du skal forholde dig til. Det kan virke overvældende, og derfor har vi lavet et overblik over de vigtigste regler og muligheder, som du bør kende til.

Terapeutiske tilbud

I Forældre & Sorg har vi en række terapeutiske tilbud til dig, som har mistet dit barn. I en samtale med en af vores psykoterapeuter finder I sammen det eller de tilbud, der er bedst for dig.

Book en gratis samtale

Sorgorlov og sygemelding

Her kan du læse mere om sorgorlov og sygemelding.

Navngivning, dåb og nøddåb

Hvis du mister et lille barn, så er der forskellige muligheder og regler for navngivning og dåb.

Hvis dit barn er dødfødt før 22 fulde graviditetsuger

Hvis dit barn er dødfødt 21+6 eller tidligere, så er det juridisk set et foster, og det kan kun indskrives i kirkebogen i forbindelse med en begravelse eller velsignelse.

Hvis dit barn er dødfødt efter 22 fulde graviditetsuger

Hvis dit barn er dødfødt 22+0 eller senere, får det et administrativt CPR-nr., og dit barn bliver registreret i Folkekirkens ministerialbog, som er det sted, hvor al personregistrering sker uanset religion.

Dødfødte børn kan ikke blive døbt eller navngivet, men du kan give dit barn et kaldenavn. Hvis du ønsker det, kan barnets kaldenavn blive skrevet ind i kirkebogen. Hvis dit barn er blevet kirkeligt begravet, bliver det også skrevet ind i kirkebogen. Du kan også vælge at lade dit barn velsigne af en præst eller en anden religiøs repræsentant.

Hvis dit barn er levendefødt

Hvis dit barn er levendefødt (uanset hvornår i graviditeten), så får dit barn en fødselsattest og et CPR-nr. Selvom du vælger at navngive dit barn, så får du ikke automatisk en personattest, men du kan bestille den på borger.dk. Du kan læse mere om officiel navngivning og bestille en personattest her.

Når du navngiver dit barn, så bliver det registreret i Folkekirkens ministerialbog, som er det sted, hvor al personregistrering sker uanset religion. Du kan også vælge at lade dit barn velsigne af en præst eller en anden religiøs repræsentant.

Nøddåb

Hvis det kan nås, mens barnet er i live, så kan hospitalet arrangere en nøddåb. Det er hospitalspræsten eller jordemoderen, som står for nøddåben.

Begravelse og bisættelse

Det kan være svært at træffe beslutninger om begravelse/bisættelse. For nogle forældre står det lysende klart, hvordan de ønsker, at det skal foregå, og andre har brug for tid til at gennemtænke mulighederne og mærke efter, hvad der føles rigtigt for dem.

Når du mister dit barn, er der muligheder og regler, som du skal forholde dig til. Det kan du læse om i vores vejledning vedrørende begravelse og bisættelse.

Når du mister et større barn

Hvis du har mistet et større barn, så er der nogle praktiske ting, som du, som forælder, skal forholde dig til. Her finder du en oversigt over de mest generelle.

Obduktion

Du har mulighed for at få obduceret dit barn. Som forælder kan tanken om en obduktion være ubehagelig, men en obduktion kan i mange tilfælde give viden om sygdomme og deres karakter. Hvis der er tvivl om dødsårsagen, så kan en obduktion måske give svar. Mange forældre finder tryghed i at få klarhed, og det kan også være relevant viden ift. nuværende og/eller kommende søskende. Du vil normalt blive indkaldt til en lægesamtale om resultaterne fra obduktionen, men der kan gå nogle måneder.

Du har mulighed for at se dit barn efter obduktionen.

Du kan vælge en hel eller delvis obduktion. Ved en delvis obduktion er det kun dele af dit barn, som bliver undersøgt.

Politi

Politiet bliver ofte involveret, hvis et barn dør pludseligt, eksempelvis i hjemmet. Her har de pligt til at spørge ind til omstændighederne ved barnets død, og som forælder kan det føles meget ubehageligt og mistænkeliggørende. Her er det vigtigt, at du husker, at det handler om lovgivning og at politiets indblanding er ren rutine.

Sorgorlov og sygemelding

Dit barn er dødfødt inden 22 fulde graviditetsuger

Hvis dit barn er dødfødt 21+6 eller tidligere, så har du ikke ret til sorgorlov, men du kan sygemeldes med ret til sygedagpenge af egen læge eller en læge på sygehuset.

Som kvinde kan du være berettiget til en graviditetsbetinget sygemelding. Læs mere i afsnittet ”Graviditetsbetinget sygemelding”.

Dit barn er levendefødt før 22 fulde graviditetsuger, født efter 22 fulde graviditetsuger og er under 18 år

Når du mister dit barn, kan du have ret til sorgorlov. Du kan læse vores vejledende information om sorgorlov her.

Graviditetsbetinget sygemelding

Som biologisk mor kan du, på baggrund af en lægefaglig vurdering og uanset hvornår i graviditeten du har mistet, være berettiget til en graviditetsbetinget sygemelding i op til 46 uger efter fødslen. Med denne type sygemelding er din arbejdsgiver berettiget til refusion fra kommunen fra første sygedag (dvs. uden forudgående arbejdsgiverperiode), og som ansat har du samme lovfæstede beskyttelse mod afskedigelse, som hvis du er sygemeldt i forbindelse med graviditet. Det skal dog fremgå tydeligt af lægeerklæringen, at fraværet har relation til graviditeten/at du har mistet.

Ikke graviditetsbetinget sygdom – for både mor og far

Hvis du efter endt sorgorlov og/eller graviditetsbetinget sygemelding fortsat ikke er arbejdsdygtig, så er det en lægefaglig vurdering, der ligger til grund for en yderligere sygemelding og den efterfølgende mulighed for at søge sygedagpenge.

Bliv medlem af Forældre & Sorg

Forældre & Sorg er en medlemsorganisation, og som medlem er du er med til at gøre en forskel for de forældre, som oplever at miste deres barn. Vi har to typer medlemskab, der giver dig forskellige fordele.

Bliv medlem